2017-05-23

Temagrupp planglas - transparent intelligens

Smart Housings temagrupp om planglas – transparent intelligens träffades i Växjö den 18 maj. Det var ett tjugotal personer från industri, akademi och institut som samlades och utbytte erfarenheter och framtidsutsikter kring temat transparent intelligens.

Begreppet transparent intelligens, som myntades av Smart Housings processledare Mikael Ludvigsson, står för integrerade intelligenta funktioner där transparenta material och/eller produkter är med. Funktionerna kan vara passiva, aktiva eller interaktiva.

Det fanns många vinklar som belystes under dagen, byggnader, fordon, solenergi, informations- och kommunikationsteknik och material. Några exempel…

Att lära sig av varandra över branschgränser
Man talade om de otroliga möjligheterna som finns för olika branscher att lära av varandra. Här snappades möjligheten som finns i byggnader att installera elektrokroma funktioner (som kan ändra från ljust till mörkt och solskydd, automatiskt eller manuellt) i transparenta rutor upp av föreningen Tunga fordon till exempel. Där finns potential att förbättra komforten för förarna – möjligheten att ta fram prototyper luftades.

Den spektrala selektiviteten
Lars Österlund, professor på Uppsala universitet berättade om de många olika möjligheterna som finns att göra olika beläggningar för att utnyttja ”den spektrala selektiviteten”, det vill säga påverka de olika delarna av ljusets synliga och osynliga spektra för att förbättra hälsa, komfort och värme.

Bra solfångare kan bli bättre med glasutveckling
Företaget Absolicon som arbetar med produktion av solfångare som kan ge el, värme och ånga ser stora möjligheter att ytterligare förbättra sina redan mycket konkurrenskraftiga produkter genom forskningssamarbete inom glasområdet. Dagen gav fördjupade kontakter till specialister inom området och knyter an till både förstudier och såddfinansierade projekt inom Smart Housing.

Inbjudan till nästa möte med temagruppen
Inbjudan till nästa möte kommer inom kort. Om du skulle vilja få en inbjudan till temagruppen så går det bra att kontakta Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57.

Läs mer om Smart Housings olika temagrupper här.


Stefan Karlsson, RISE Glas.