2023-02-16

Tomas Nord är en av finalisterna till Träflugan 2022

De tre finalister till Träflugan 2022 är: Tomas Nord (RISE), Göteborgs stad och Byggdialog AB.

Smart Housing Småland gratulerar vår tidigare biträdande processledare Tomas Nord till nomineringen som motiveras av juryn med följande:

”Tomas Nord är senior forskare på enheten för träbyggande på forskningsinstitutet RISE och en av landets ledande träforskare. Genom åren har han haft en viktig roll i flera projekt som har tagit träbyggandet framåt, alltifrån Timber on Top till Wood2New. Han ledde även arbetet med den SWOT-analys vid Linköpings universitet som 2022 fastslog att limträ var mer fördelaktigt än stål och betong gällande 11 av 14 undersökta faktorer.”

Vi  vill gärna komplettera motiveringen med Tomas bidrag till utvecklandet av Smart Housing Smålands verksamhet. Han driver träbyggandet framåt med ett objektivt synsätt och på vetenskaplig grund. Tomas har bland annat medverkat vid Almedalen och där kommunicerat trä som hållbart material. Han har under 2022 aktivt medverkat i ansökan ”ALIWE” till New European Bauhaus och tillsammans med Smart Housing Smålands processledning lyft träbyggandet som en viktig del i ett framtida vackert, hållbart och inkluderande samhällsbyggande.

Vinnaren offentliggörs i slutet av februari.

Läs om Träflugan 2022