2016-01-21

TRÄ 2016 på Virserums Konsthall

Virserums Konsthall anordnar utställningen TRÄ 2016 som består av flera delar under året.

Temat för TRÄ 2016 är framtidsvisioner hur vi bor och lever vi om 50-100 år.  I utställningen visas visioner och framtidscenarier baserade på internationell forskning och konst. Spännande projekt från Sverige och världen kommer att presenteras.

För tredje gången genomförs det internationella arkitektuppropet Nödvändighetens arkitektur och kommer att presentera insända förslag från arkitektkontor från hela världen. Temat är stadsutveckling vad händer med efterkrigstidens bostadsområden i Sverige och Europa?

Smålands trädagar genomförs 29–30 juni. De erbjuder bekantskap med internationella förgrundsgestalter inom arkitektur, stadsplanering, politik och hållbarhet.

Mellan maj och juli bygger arkitekturstudenter mötesplatser i trä utomhus på området. Arkitekturhögskolorna från Tallinn och Köpenhamn är redan klara.