2022-09-02

Trä och Teknik mässan 30 augusti – 2 september

Trä och Teknik är träbranschens årliga mötesplats för näringslivet i träförädlingskedjan, från sågverk till manufaktur och träbyggande. Årets teman för mässan var Det nya samhällsbyggandet i trä, Digitalisering och Hållbarhet och cirkulära lösningar.

Smart Housing Småland medverkade med två seminarier på Bygga i trä scenen:

  • Smart Housing Småland – 10 år med innovationsarbete i trä- och glasindustrin för att berätta om hur vi har jobbat, visa upp goda exempel och lyfta nyttan med samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. (Mikael Ludvigsson)

 

  • Industriellt träbyggande – en systemdemonstrator för omställning till hållbara, vackra och inkluderande boendemiljöer för att visa hur industriellt träbyggande kan bidra till ett framtida hållbart byggande och boende. (Tomas Nord)

 

Efterföljande samtal modererades av Mark Isitt, känd programledare från Grand design Sverige och Hemma hos arkitekten. Han är också en mästare på att ställa spetsiga frågor. Tomas fick den avslutande frågan om vad det är som är vackert? En svår definition att göra då det är högst personligt, men Tomas kloka eftertänksamma svar var att det är också det som är attraktivt. SHS stödjer arbete för framtidens attraktiva boendemiljöer med bas i trä.

© Emmy Jonsson