2018-01-08

Träbyggande i fokus på Holzbauforum 2017

Kirsi Jarnerö från Smart Housings processledning rapporterar här om några av intrycken från intensiva dagar på Holzbauforum i Österrike den 6-8 december, 2017.

I anslutningen till konferensen fanns en utställning där KL-trä dominerade. Men också leverantörer av förband och kompletterade material som biobaserade, träbaserade isolermaterial fanns med. Många olika leverantörer av KL-trä visade allt från rena skivor till vidareförädlade produkter som samverkanskonstruktioner med betong. En uppstickare var ”massivträ” av OSB.

Experiences, insights and demands related to multi-storey residential construction
Horst Glinka, B&O Gruppe, Hamburg, Tyskland
Föredraget som handlade om förtätning visade ett intressant exempel där man byggt över en långsmal parkeringsplats, Dantebad i München, Tyskland. Projektet bestod av att man byggt en betongplatta ovanpå betongpelare på den yta som var själva parkeringsplatsen och lät parkeringarna finnas kvar. Ovanpå betongplattan byggde man sedan ett bostadshus med moduler i fyra våningar med 100 nya bostäder. Det anmärkningsvärda var att huset var färdigt inom ett år genom att köra parallella plan- och projekteringsprocesser.

Modular residential construction – Individuality in series
Nina Bendler, Koschany + Zimmer Architekten KZA, Essen, Tyskland
Här visade man ett experimentellt boende där man tänkt i helt nya banor och som resulterade i en som man kanske kan kalla multifunktionell rotationsmodul i trä, se bilden.

De presenterade också lösningar på flexibla väggar. En vikvägg i trä samt en vägg som kan dölja köksinredningen bakom en enhetlig yta, det senare skymtas till höger i bilderna.

 

Efficient production and assembly of customer-specific multi-storey houses from space modules with architectural freedom
Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg, Piteå, Sverige
Stefan Lindbäck berättade om företaget, om den nya fabriken som skulle invigas straxt före jul samt av sina erfarenheter av att producera volymelement.

Idag kan Lindbäcks Bygg leverera hus upp till åtta våningar, men man har tagit ett strategiskt beslut om att man ska kunna leverera hus som är mellan 9-15 våningar höga 2020. I den nya fabriken kommer man kunna tillverka slutna väggelement med en hastighet av sju minuter per vägg oberoende av svårighetsgrad. Totalt sett producerar men en volymenhet på 55 minuter. Målet är att efter ett år minska tiden till 30 minuter.

Lindbäcks verksamhet är uppdelat på flera olika verksamheter som fastighetsutveckling, konstruktion, bygg och förvaltning. Man upplever att framför allt dagen programvaror inte är effektiva nog för att bygga digitala modeller för höga hus och liksom många andra att arbetskraft med rätt kompetens är en flaskhals.

En orsak till framgång har varit att man satsat på forsknings- och utvecklingsarbete och har ett nära samarbete med akademin. Utvecklingen av glasfiberarmerade badrumsmoduler är ett samarbetsprojekt som fallit mycket väl ut. Lindbäcks satsar tre procent av sin omsättning på forsknings- och utvecklingsarbete. Några personliga råd på vägen till publiken var att aldrig lura en kund och att inte jaga tilläggsfakturor.

Mjøstårnet – Construction of an 81 m tall timber building
Rune Abrahamsen, Moelven Limtre, Moelv, Norge
I den lilla staden Brumunddal norr om Oslo i Norge, ville Arthur Buchart bygga världens högsta hus med stomme i bara trä. Han vill skapa en symbol för den gröna omställningen som visar att det är möjligt att bygga med lokal råvara, med hjälp av lokala leverantörer och hållbart trämaterial.

Det 18 våningar höga Mjöstornet håller nu på att byggas och kommer att bli ett landmärke intill sjön Mjösa. Byggnaden kommer nederst att innehålla kontor, sedan hotell och högst upp bostäder. I anslutning till huset i markplan kommer det att byggas en stor badanläggning.

Stommen bygger på principerna för Moelvens Trä8-system, ett pelar-balksystem av limträ som kompletteras med bjälklagskasetter av limträ och LVL. I bostadsvåningarna högst upp har träbjälklagen bytts ut till betong på grund av ljudkrav men framför allt för att klara av svängningar som orsakas av vindpåverkan. Trapphus och hisschakt tillverkas av KL-trä. Ytterväggarna består av prefabricerade väggelelement. Limträstommen och väggelementen tillverkas lokalt på fabriken alldeles intill. Byggnaden kommer att innehålla 2 600 kubikmeter trä. De största pelarna i bottenvåningen har ett tvärsnitt 1 485 x 625 millimeter. Swecos konstruktör, Magne Aanstad Bjertnaes, fick i september Nordiska trästäders träpris för sitt arbete med stora träprojekt i Norge. Han var också ansvarig för konstruktionen av Treet i Bergen.

From Early Tall Wood Buildings to a Global Movement
Michael Green, Michael Green Architecture, Vancouver, Kanada
Michael Green titulerar sig arkitekt med träintresse. Intresset för trä kommer från möbeltillverkning och hantverkskunnande. I kombination med ett starkt intresse även för miljö- och samhällsfrågor har det lett till en rad uppmärksammade projekt med trä som bas, men framför allt till en rörelse med syfte att öka kunskapen och viljan till att bygga mer med trä. Han vill få arkitekter att tänka arkitektur ur ett regionalt perspektiv och ta till vara på regionenes möjlighet. I skogsregioner borde det självvara valet vara trä.


Big data, processtänkande och artificiell intelligens är drivkrafter för disruption i byggsektorn. Produktion med anpassningsbara prefabricerade element som tillverkas i fabrik med programstöd från design och projektering hela vägen till produktion med hjälp av artificiell intelligens och robotteknologi.

Just nu arbetar organisationen DBR, Design Build Research, som Michael grundat, med ett utbildningsprojekt, TOE, Timber Online Education, för ökad kunskap om gestaltning, projektering, byggande och forskning om trä. Grundtanken är ”Teach globally, click lokally”, se https://www.dbr-school.org/about/ och www.timbereducation.org för mer information.

Wooden houses from Estonia – from UNESCO heritage to world tallest timber frame buildings
Kaarel Väer, Estonian Woodhouse Association, Tallinn, Estland
De estniska tillverkarna av prefabricerade moduler för bostadshus har sin största marknad i utlandet, med Norge på första och Sverige på andra plats. Den stora efterfrågan i Sverige gör att de ser Sverige som en växande marknad under det kommande tio åren. Därefter kommer Tyskland, Kina eller Asien och Mellanöstern.

Just nu byggs en fabrik i Kina för produktion av Estniska hus. En potential finns i att man i Asien nu kan bygga i högre i trä och planerar för hela semesterbostadsområden med träbyggande. Estonian Wooden Houses Cluster är ett starkt kluster för trähus tillverkarna och driver gemensamma intressefrågor med avseende på certifiering, marknad, forskning och utveckling med mera.

Modular element system for wooden high-rise buildings: challenges, advantages and perspective
Dr. Saulius Kavaliauskas, Timber Design, Vilnius, Lettland
Saulius Kavaliauskas berättade om sina erfarenheter av att konstruera byggnader med prefabricerade element med trästomme. För att bygga högre än fem våningar med moduler krävs utveckling av stomsystemen och man menar att KL-trä är en av de bästa lösningarna, men att en optimering behöver göras.

Utmaningar för ingenjörerna består i att varje enskild byggnad måste projekteras för att uppfylla lokala krav liksom kunskap om nya material och metoder. Frågeställningar som lastdistribution i horisontal och vertikal led för exempelvis KL-trä skapar huvudbry liksom box-effekter i prefabricerade moduler, lokal och global stabilitet samt förband mellan element och till grund.