2015-09-09

Träffa Małgorzata Markiewicz i bostadsprototypen 8-11 september

Małgorzata Markiewicz (PL) förlägger sin konstnärliga forskning till Linneuniversitetet den 8-11 september!

Hon arbetar med bostadsprototypen som forskats fram och byggts som modell för framtidens boende inom ramen för Smart Housing Småland.

Den fungerar nu som nödboende för bostadslösa studenter men Małgorzata Markiewicz tar dagskiftet och jobbar mellan 10-15 varje dag med sin konstnärliga forskning och utveckla metoder för att prata om att bo, leva, bygga – om normer i nuet och former för framtiden. Hon vill gärna ha sällskap då och byta tankar med dig.

Välkommen till SHS modul på parkeringen bakom N-huset.