2022-06-10

Träffa Tomas Nord på H22 City Expo i Helsingborg

Den 30 maj inleddes H22 City Expo i Helsingborg, den största mötesplatsen i Europa för en hållbar stadsutveckling. Stadsmässan har ett fokus på ett långsiktigt innovations- och förändringsarbete genom bland annat cirkularitet, hållbar stadsutveckling, smart teknologi och mycket mer och pågår t.o.m. 3 juli.

Passa på att träffa Tomas Nord från Smart Housing Smålands processledning då han kommer att finnas på plats den 13 juni, mellan kl. 09.00–12.00 i Cityområdet på scen Hamntorget.

Tomas Nord från Smart Housing Småland medverkar i ett event där det presenteras och belyses hur framtida omvärldstrender påverkar vår syn på boendemiljöer i trä idag och imorgon. På flera plan i samhällsbyggandet lyfts trä fram som en möjliggörare för de framtida gestaltade, vackra och klimatriktiga boendemiljöerna, men hur ser det ut hos olika aktörer? Dialogen sker tillsammans med arkitekter och byggherrar som har fokus på träbyggande.

Seminariet är indelat i tre delar där ett inledande pass presenterar och reflekterar kring de omvärldstrender som identifierats som pådrivare för ökat träbyggande och därmed skapandet av attraktiva boendemiljöer. Ökat fokus på nytta där effektiv användning av resurser, ytor, transporter, och användning av det befintliga lyfts fram. “Det finns en god samstämmighet mellan olika aktörer i byggsektorn om att vi står inför en förändring där hållbarhet i alla tre dimensioner måste vara med. Träbyggandet har där en jättemöjlighet menar Björn Nordin, Svenskt Trä.

Ola Nylander, professor i arkitektur vid CBA leder det andra passet med att presentera resultaten av boendes syn på att bo i trähus. Ett flertal faktorer har god samstämmighet med de omvärldstrender som presenterades i pass ett. Vad gör vi av det och kommer trenden fortsätta, är frågor som Ola tillsammans med arkitekt Kajsa Crona diskuterar.

Det tredje seminariet samlar aktörer från arkitektkåren samt prominenta trähusbyggare för att samtala om hur träbyggandet påverkas av omvärldstrenderna men framför allt hur branschen agerar för att utveckla attraktiva boendemiljöer.

Här hittar du inbjudan och program > 

2020 utnämnde EU-kommissionen staden till en av Europas mest innovativa städer och H22 utgör en del i en kraftsamling att accelerera innovationsarbetet. Under H22 City Expo kommer du kunna se, uppleva och utforska innovationer som kommer att forma framtidens smarta och hållbara stad.

Foto ovan: H22 City Expo Pressrum