2022-05-20

Trähusdagarna 2022 öppnade upp och bjöd på ett program med riktigt bra talare

Årets intressanta Trähusdagar 17–18 maj anordnades på Elmia i Jönköping.

Inledningen dag två inleddes med temat ”Regelverk i förändring” med presentationer. Robin Ljungar från TMF (Trä och Möbelföretagen) redogjorde för ”utmanande materialflöden i den cirkulära ekonomin”. Därefter berättade Lin Liljefors, Boverket om den pågående översynen av regelverken ”Möjligheternas byggregler”. Därefter presenterade Mårten Lindström från Samhällsbyggandets Regelforum sina tankar kring hur branschen ska möta upp de nya byggreglerna.

Tomas Nord från Smart Housing Småland och Jens Sundström från Älvsbyhus agerade i rollen som expertkommentatorer. I sammanhanget reflekterades det över vilka möjligheter som finns för industriella träbyggföretag när de nya byggreglerna definitivt kommer att premiera företag och erbjudanden med god verifierbarhet och möjlighet till uppföljning. Därtill kommer samverkan och att bryta ”stuprörstänkandet” att skapa nya innovationer och en ”push” för mer rationellt och effektivt byggande.

Efter lunch följde bland annat temat ”Fukt i praktiken” där Gunilla Bok från RISE redovisade hur mögel de facto påverkar vår hälsa – ett högaktuellt ämne. Därefter redogjorde Ulf Antonsson, RISE för nya provningsresultat när det gäller den viktiga frågan om tätskikt i våtrum. Allt avslutade med en diskussion om fuktsäkring på bygget av Olof Mundt Petersen, AK-konsult.

Carl-Johan Sigfridsson, OBOS och Tomas Nord, Smart Housing Småland förde resonemang i linje med föredragshållarnas uppfattning att just träbyggnadsteknik de facto har en ”känslig punkt” avseende fukt under byggfasen. Det måste därför hanteras på ett korrekt sätt, då felaktigt handhavande kan medföra risker. Därför är det kanske än mer viktigt just inom träbyggnadsprocesser att följa noggranna rutiner som är vedertagna och accepterade av inblandade byggaktörer.

Det finns numera också åtskilligt med goda referensexempel, moderna väderskydd och en gedigen kunskapsöverföring. Alla var slutligen rörande överens om att beställare som väljer moderna, klimatsmarta alternativ i träbyggnadsteknik numera kan känna stor säkerhet i hur fuktproblematiken hanteras – det rör sig om väl beprövade processer.

 

Foto ovan: TMF/Mediaspjuth