2021-02-24

Trähusdagen 2021 den 10 mars

Det är en annorlunda upplaga som väntar Trähusdagarna i år. Arrangörerna RISE och TMF har beslutat att Trähusdagarna 2021 blir en Trähusdag och att eventet genomförs som ett webbinarium via Zoom den 10 mars. Trähusdagen 2021 kommer att innehålla 13 aktuella föredrag med paneldiskussioner och fokus på klimat , energi, regelverk respektive trender.

Trähusdagarna riktar sig till dig som är inköpare och tekniker i trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och entreprenörer.

Årets fokusområden är Energi & Innemiljö, Klimat, Regelverk och Trender. Vi har åter igen lyckats samla många intressanta föredrag med ytterst sakkunniga föredragshållare. Trähusdagen genomförs i år som ett webbinarium med möjlighet till att ställa frågor via en chattfunktion till föredragshållarna eller till en expertpanel.

Mål och syfte

Trähusdagarna syftar till att sprida information om branschrelaterad forskning, teknik, trender och regelverk. En gång per år anordnas trähusdagarna genom ett samarbete mellan RISE, TMF och Smart Housing Småland för att inspirera branschen med intressanta föredrag kring aktuella ämnen.

Målgrupp

Trähusdagarna riktar sig till dig som är inköpare och tekniker i trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och entreprenörer.

Föreläsare

Joakim Henriksson, ordf. TMF Trähus, Vd OBOS Sverige

Agneta Persson, Anthesis

Victor Fransson, LTH

Dennis Johansson, LTH

Efstathia Vlassopoulou, Anthesis

Cathrine Engström och Thomas Johansson, Boverket

Sara Borgström, WSP

Svein Ruud, RISE

Björn Yndemark, WSP

Martin Brunnkvist, Säker Vatten

Ulf Perbo, director Kreab, fd statssekreterare med ansvar för bostadspolitik

Robin Ljungar, TMF

Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Anders Sjelvgren, GD Boverket

Innehåll

 • Inledning
 • BeSmå, Energieffektiva resultat
 • Brukarbeteende energi flerbostadshus
 • Innemiljö nya Småhus
 • Hållbara Trädgårdsstäder
 • Nya krav på Klimatdeklarationer
 • KlivPå, verktygslåda för effektiva klimatberäkningar
 • Effekter av nya energiregler
 • Brandskydd carport
 • Säker Vatten, reviderade krav
 • 20 000 småhus
 • Vägen till Hållbarhet
 • Träbyggande i förändring

Program Trähusdagen

Praktisk information

TID

10 mar 2021, 09:00 – 17:00

PLATS

Trähusdagen 10 mars 2021 genomförs som ett direktsänt webbinarium via Zoom.

TYP AV ARRANGEMANG

Seminarium, Webbaserad

Anmälningsinformation

AVGIFT

495 SEK exklusive moms

BETALNINGSINFORMATION

Pris: 495 kr för medlemmar i TMF. 595 kr för övriga

SISTA ANMÄLNINGSDATUM

1 mar 2021

Anmälan

Behandling av dina personuppgifter