2023-05-11

TRÄHUSSKOLAN 2.0

Nu startar en ny upplaga av Trähusskolan som ger en grundläggande kunskap om hållbart byggande och trä- eller hybridbyggande. Trähusskolan har tidigare arrangerats i Småland två gånger och erbjuds nu igen till alla som är intresserade.

Vi kommer att anordna tre digitala träffar samt ett studiebesök, samt arbetar på ytterligare tre träffar under hösten. Målgruppen är bred och kan skifta från träff till träff men alla intresserade är välkomna till alla träffar. Arbetar du på en kommun som tjänsteman eller politiker, eller är arkitekt, byggsystemleverantör, konstruktör eller installatör eller om du arbetar för ett byggföretag är du välkommen att anmäla dig och en kollega till den eller de träffar ni vill delta på.

Dessa första träffar är kostnadsfria. Bakom de första träffarna står Smålands Skogs och Trästrategi drivet av de tre Småländska regionerna och innovationsmiljön Smart Housing Småland drivet av RISE. Som viktiga stödjande partners har vi med oss Trästad Sverige och Träcentrum.

För frågor mejla till magnus.hellgren@kronoberg.se eller magnus.u.falk@ri.se Utbildningarna är kostnadsfria. OSA senast två dagar innan respektive träff.

26 MAJ KLOCKAN 09.30-11.30

Inledning: Strategier och konkret arbete för hållbart byggande.
Vi får en bred bild av hur byggsektorn påverkar klimat och miljön idag för att gå vidare och höra hur strategier hos kommuner och byggherrar eller beställare påverkar omställningen.

Hur påverkar byggsektorn klimat och miljön idag?
Robbin Ljungar, hållbarhetsspecialist på Trä & Möbelföretagen, berättar hur vi kan förändra byggsektorn och hur trä spelar en central roll i den omställningen.

Strategiskt Träbyggande
Vi lyfter olika konkreta exempel på strategier som kommuner har tagit fram för ett mer hållbart träbyggande. Det finns olika vägar till samma mål. Hur kan man påverka inom olika områden? Tidiga skeden? Planprocesser? Upphandling? Var är trösklarna och hur kan man underlätta? Med Jessica Becker, verksamhetsledare för Trästad Sverige.

Hur kan en kommun driva hållbart byggande genom att anta en träbyggnadsstrategi?
Vilka effekter ser vi internt och för näringslivet efter mer än tio år? Vi får lyssna på erfarenheter från Skellefteå kommun. Med Britt-Inger Brisadotter, trästrateg i Skellefteå kommun.

ANMÄL DIG HÄR (LÄNK)

1 JUNI KLOCKAN 13.30-15.30

Upphandling, ekonomi och affärsmodeller – är det mycket annorlunda än att beställa betong- eller stålbyggnader?

Inledning
Hur påverkas mer trä och lägre CO2-utsläpp av hur man riggar en process från beställare och arkitekt till val av entreprenadform? Hur fungerar LOU för ökad hållbarhet i byggandet?

Entreprenadformer och hållbarhet med Tomas Nord, ÖBKN

Vasakronan har beställt ett antal kommersiella lokaler i träbyggsystem. Med Jonas Wahlström, affärsområdeschef.

Programmet uppdateras och fylls på löpande

ANMÄL DIG HÄR (LÄNK)