2023-09-07

Trähusskolan 3 + 4

Nu fortsätter Trähusskolan vilket ger en grundläggande kunskap om hållbart byggande och trä- eller hybridbyggande. Trähusskolan har tidigare arrangerats i Småland två gånger och erbjuds nu igen till alla som är intresserade.

Vi har tidigare anordnat digitala träffar och studiebesök i steg 1 och 2, men nu är det dags för steg 3 och 4. Målgruppen är bred och kan skifta från träff till träff men alla intresserade är välkomna till alla träffar. Arbetar du på en kommun som tjänsteman eller politiker, eller är arkitekt, byggsystemleverantör, konstruktör eller installatör eller om du arbetar för ett byggföretag är du välkommen att anmäla dig och en kollega till den eller de träffar ni vill delta på.

Steg 3 – ett hybridevent
”Risker med att bygga med trä – från beställning till förvaltning”

Eventet den 27 september kommer att ske både digitalt och fysiskt på Universitetsområdet, välj vad som passar dig bäst. Det blir föresläsningar med Marie Johansson, professor vid RISE & LNU, Kjell-Ove Sethson, VD Fribo allmännytta och Fredrik Stark, KL-projekt AB.
Eventet startar 13.30 och pågår fram till 15.30, agendan ser ni nedan:

Marie Johansson, professor vid RISE och LNU

Start av höga hus i trä 1994
Huvudsakliga byggsystem
Väsentliga regeländringar sedan 1994
Risker vi sett på tidiga högre trähus
Vad är utmanande i modern nyproduktion:

  • Fukt – väderskydd, långsamma läckage, rörelser under året
  • Brand
  • Ljud/vibration
  • Kostnader

Beställare och förvaltare Kjell-Ove Sethson, VD Fribo allmännytta

Hur såg processen ut för att du/styrelsen valde att bygga i trästomme?
Vad var speciellt fram till alla avtalen var påskrivna innan byggstart?
Hur har de byggt upp sin kompetens för att bygga i trä?
Vilka av ovan risker arbetade ni mest med?
Byggskedet – Slutbesiktning – Drift skedet
Vad tycker hyresgästerna?

Byggare Fredrik Stark, KL-projekt AB

Projektering/handlingar – vad gör du med dem?
Entreprenadformer – fördelar och nackdelar med de olika?
Byggsystemens olika logik på plats
Hur arbetar byggarna med tanke på

  • Fukt
  • Brand
  • Ljud/vibration
  • Kostnader

Skillnader mellan olika byggsystem.
Hur har de byggt upp sin kompetens för att bygga i trä?
Hybrider mellan trä och betong/stål

Anmäl dig här!

 

Steg 4 – fysisk träff!
Arkitektur & Utformning av Träbyggnader

En guidning och presentationer av träbyggnationer på både engelska och svenska. Eventet startar kl.15.45 och pågår fram till cirka 18.45.
Agendan ser ni nedan:

15.45    Vandra ner till Biologen söder om universitetet, Växjö

16.00    Start av guidad vandring i samarbete med WBN

              Vi får djupare presentation av 5 spännande träbyggnader:

1: Biologen– 4 to 8-story building with 136 apartments. Granitor.

2: Geologen– 4-7 story building with 144 apartments. Stora Enso.

3: Hortonomen– 6-story building with 100 student apartments. K2A.

4: Agronomen– 4 to 7-story building with 89 apartments. GBJ.

5: Docenten– 7-story modular building with shops and 248 student apartments., VIDA Building.

18.45       Arrival to Linnaeus University Campus, Laboratory building EPIC;

19.00      Mingelmiddag vid EPIC, frivilligt och på egen bekostnad.

Anmäl dig här!