2023-11-27

TRÄHUSSKOLAN 5 + 6

Nu fortsätter Trähusskolan vilket ger en grundläggande kunskap om hållbart byggande och trä- eller hybridbyggande. Trähusskolan har tidigare arrangerats i Småland fyra gånger och erbjuds nu igen till alla som är intresserade.


Vi har tidigare anordnat digitala träffar och studiebesök i steg 1-4, men nu är det dags för steg 5 och 6. Målgruppen är bred och kan skifta från träff till träff men alla intresserade är välkomna till alla träffar. Arbetar du på en kommun som tjänsteman eller politiker, eller är arkitekt, byggsystemleverantör, konstruktör eller installatör eller om du arbetar för ett byggföretag är du välkommen att anmäla dig och en kollega till den eller de träffar ni vill delta på.

STEG 5 – UTFORMNING, ARKITEKTUR OCH KONSTRUKTION AV TRÄBYGGNADER,  6 DECEMBER KL.13.00-14.30

Digitalt seminarium om kedjan från skog till byggnad och att utnyttja träets egenskaper i konstruktion och utformning

Pi Ekblom
Arkitekt SAR/MSA, Gaia arkitektur AB, Hållbar träarkitektur, Tränätverk A
– Projektet ”Levande skog levande landskap” arbetar med systemkedjan från skog till färdig byggnad. Hur kan ekosystemtjänster som kolinlagring, biodiversitet och resiliens kopplas in i byggande. Hur kan dessa frågor kopplas i kravställning material och resursflöden och hållbart gestaltad livsmiljö.

Karin Löfgren
Ph.D Arkitekt SAR/MSA, AIX Arkitekter AB, Hållbarhets‑ och Träbyggnadsstrateg
– Hur utnyttjar vi träet i kombination av gestaltning och konstruktion. Hur ökar vi hållbarheten över tid i renovering och ombyggnad. Hur projekterar vi en byggnad bäst?

Ingemar Källebrink, Johan Thored
Sitowise AB, konstruktörer
– Erfarenheter av träkonstruktioner.

Anmäl dig här!

 

STEG 6 – FÖRVALTNING AV TRÄ OCH HYBRIDBYGGNADER, 7 DECEMBER KL.09.00-10.30

Digitalt seminarium om långsiktig förvaltning av träbyggnader. Vilka erfarenheter har vi av underhåll, bristande konstruktioner och ekonomi i förvaltning av träbyggnader.

Göran Berggren
Forskare på RISE, om rapporten om förvaltningserfarenheter av 20år med träbyggnader under 2000-talet

Patrik Hjelm
Fastighetschef Region Kronoberg och tidigare förvaltare av universitetsbyggnader i trästomme/inredning på Linnéuniversitetet under flera år.

Förvaltare av bostäder
– Bekräftas inom kort vem som talar ytterligare.

Anmäl dig här!

 

 

SAMARBETE MELLAN SMART HOUSING SMÅLAND OCH SMÅLANDS SKOGS- OCH TRÄSTRATEGI