2020-06-17

Trähusskolan i Jönköping i september

******* Framflyttat till våren 2021 *******

Den 22 september arrangeras Trähusskolan, del fem, i Jönköping, en dag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet.

Dagen fokuserar på konkreta utmaningarna och de komplicerade delarna – för att bygga ännu mer i trä. Eller är många utmaningar bara myter numera, om inte vilka centrala utmaningar behöver lösas? Och är det ett likhetstecken mellan mer trä i byggandet och = oj, nu blir ju bygget väldigt komplicerat, en jätte-apparat och en oändlig process?

Trähusskolan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings läns arbetsgrupp för mer trä i byggandet.

När: Den 22 september, klockan 09:00 – 14:30.
Plats: Kungsängen Jönköping, Tellusgatan 3.
Antal platser: 50 personer.

Läs mer och anmäl dig här