2020-11-04

Trähusskolan ökar kunskapen om hållbart byggande

Arbetar du med byggnads- och samhällsbyggnadsfrågor, och är nyfiken på träbyggnad? Då kan seminarieserien Trähusskolan vara något för dig. Det andra seminariet hålls den 3 december – och du är varmt välkommen!

Hur kan vi ställa klimatkrav till en rimlig kostnad? Vilka hinder finns för träbyggande och hur kan upphandling och markanvisning användas för att öka byggandet i trä? Det är några av frågorna i fokus i det andra seminariet i Trähusskolan

Trähusskolan är en seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan vid byggnation. Målet är att öka kunskapen om hållbart byggande och hur man bygger i trä. Seminarierna arrangeras av Green Act Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars län och Smålands skogs- och trästrategier i samarbete med Smart Housing Småland, WSP, Goda Hus och Linnéuniversitetet.

Seminarieserien pågår 2020/2021, och nästa tillfälle blir den 3 december 2020, då fokus ligger på upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad. Det är gratis att delta i seminarierna, som hålls digitalt.

Trähusskolan vänder sig till entreprenörer, fastighets- och bostadsbolag, men också till tjänstepersoner och politiker inom kommuner och regioner som har beställaransvar eller som arbetar strategiskt med byggnads- och samhällsbyggnadsfrågor.
Varmt välkommen!

PROGRAM TRÄHUSSKOLAN 3 DECEMBER 2020:
Tema: Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad
Datum: 3 december 2020
Tid: 9.00 – 11.30
Anmäl dig senast fredag den 27 november. Seminariet kommer att hållas digitalt och länk till mötet skickas ut ett par dagar innan seminariet.

  • Vilka hinder finns det för träbyggande och hur kan upphandling och markanvisning användas för ökat träbyggande? – Fredrik Lindblad näringslivschef, Växjö kommun och doktor i skogsindustriella produktionssystem.
  • Klimatkrav till rimlig kostnad – Allmännyttan går före och tar fram en vägledning för att ställa klimatkrav i nyproduktion– Sofia Heintz, Sveriges allmännytta
  • Växjöbostäder – resan från projektidé till färdigt hus med träbyggnadsstrategi – Maria Dahl, projektledare Växjöbostäder.
  • Crossways Växjö – Ett exempel på markanvisningstävling som möjliggjorde nya typer av samarbeten – Emma Hult, affärsutvecklare Skanska och Kristina Thorvaldsson, projektledare Växjö Kommun
  • Hur man förverkligar träbyggprojekt av hyresbostäder i privat regi – Erik Wijkmark, K2A

Anmäl dig till seminariet den 3 december här

Läs mer om seminarieserien Trähusskolan här