2023-02-07

Trämaterialets restströmmar och dess potential för återanvändning

Välkommen till ett seminarium och workshop om Trämaterialets restströmmar och dess potential för
återanvändning.

Du som arbetar för eller driver företag inom återvinning, byggande, trähustillverkning eller träförädlande industrier och arkitekter och har möjligheten att lyssna på intressanta presentationer, diskutera och höra mer om pågående examensarbeten.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig senast den 22 februari här!