2014-05-07

Kort film om Transparent intelligens

Vill du veta vilka möjligheter som finns för att arbeta med glas i bygg- och boendemiljöer. Se vår kortfilm och inspireras!