2017-05-16

Trästad Sveriges konferens - ljusa tider för träbyggandet

Här kommer några nedslag från Trästad Sveriges konferens den 4-5 maj i Linköping.

Trähusproduktion i Sverige positivt sa ministern
Bostadsminister Peter Eriksson talade om hållbar bostadspolitik och framhöll att svensk trähusproduktion påverkar både jobb och klimat genom att ge fler arbetstillfällen. Industriell prefabricering ger dessutom lättare högre kvalitet än byggande på plats och bidrar samtidigt till lägre klimatutsläpp.

Modernisering av byggregler på gång
Anna Sander på regeringskansliet informerade om det pågående arbetet med att se över byggreglerna. Man vill modernisera reglerna för att möjliggöra ökad konkurrens och ökat byggande. Bland annat ser man över den nationella normgivningsnivån och jämför den mot andra länder. Man tittar också på standarder och kontrollsystem och hur byggreglerna kan medverka till minskad klimat- och miljöpåverkan av material i byggprocessen. Regeringskansliet bjuder nu in till samtal om byggreglerna.

Trä, välbefinnande och hälsa
Tomas Nord från Linköpings universitet talade om hur trämaterial i byggnader kan påverka hälsa och välbefinnande. Upplevelse och närhet till natur påverkar människan och användandet av naturmaterial, som exempelvis trä och sten, i synliga ytor ökar välbefinnandet.

Valla Berså – en fastighetsutvecklare/-förvaltares perspektiv
Eva Lindstén från Lindsténs Fastigheter gav en inspirerande och tänkvärd beskrivning av sin process som fastighetsutvecklare och -förvaltare från önskan, idé, projekt och till nu pågående byggnation av ett flerbostadsprojekt i CLT och passivhusteknik, Valla Berså. Tomten ligger i ett centralt läge i Linköping med en utmanande tomt mellan en bullrig väg och en park.

Missa inte Vallastaden i september
I Linköping byggs nu bo- och samhällsexpo Vallastaden 2017 för fullt. Den är öppen, 2-24 september.

Huvudbild: Valla Berså, en cirkelformad byggnad i trä med en inbjudande inre gård som vetter mot parken.

 

Spännande fasad från Vallastaden.

 

Text och foton: Kirsi Jarnerö, Smart Housing Småland/RISE