2017-05-16

Trendspaning innovationer på CES 2017

Smart Housing bad Tora Sirkka, RISE Glas, som ändå var i närheten i USA att trendspana från den internationella mässan och konferensen, CES – Consumer Electronics Show i Las Vegas, där mängder av nya innovationer visas. Här följer hennes intryck.

– CES är en mässa där deltagarna gör sitt bästa att synas och överträffa varandra genom att lansera nya koncept och produkter. Här har jag identifierat potentiella samarbetspartners. Dessutom är det en otrolig inspirationskälla som jag hoppas kunna sprida vidare genom denna rapport, berättar Tora.

-Jag börjar med att sammanfatta några generella observationer jag gjorde under de tre dagar jag närvarade på mässan och går sedan mer i detalj in i några relevanta områden. Sist har jag en lista över företag jag interagerade med under mässan och bedömde att kunde vara intressanta att samarbeta med på eller annat sätt. 

– De fyra stora områdena under mässan var 3D-skrivning, VR/AR, smarta prylar och bilar. Hållbarhetsfrågor lyste dock med sin frånvaro.

Sammanfattning

3D-skrivning
CES-deltagarna bjöds på många lanseringar av nya 3D-skrivare och material. De nya skrivarna är mer användarvänliga och har helhetslösningar där scanner, skrivare och modelleringsprogram kan kommunicera på ett smidigt sätt.

De material som lanserades fokuserade på att minimera eller eliminera vanliga problem (som även påträffats inom de SHS 3D-skrivarförstudier som genomförts) exempelvis otillräcklig vidhäftning mellan utskriftslagren, samt begränsad temperaturbeständighet och hållfasthet hos slutprodukten.

Sättet på vilket de nya materialen uppnådde de förbättrade egenskaperna tenderade att bygga på ett efterbehandlingssteg där materialet till exempel härdas.

VR (virtuell verklighet)
Inom området VR, som tog mycket plats, fanns väldigt många företag representerade. Främst tillverkare av VR-glasögon (Samsung, Zeiss etc) och företag som utvecklade upplevelser för underhållning (spel, 3D-film-/ konsertupplevelse med integrerat ljud).  Det stora var kanske att de nya produkterna blir mer och mer sofistikerade. Användningsområdena utvecklas också men är ännu främst begränsade till underhållning.

Smarta prylar, artificiell intelligens, röstigenkänning, internet of things (IoT)
Inom området smarta prylar, artificiell intelligens, röstigenkänning, internet of things fanns det en uppsjö kategorier av prylar men jag fokuserade inte jättemycket på dessa. Iögonfallande var dock interaktionen/gränssnittet till de uppkopplade, ”smarta” sakerna.

Väldigt många använde en artificiell intelligens/ett operativsystem med röststyrning, exempelvis Amazons ”Alexa”, för att erbjuda användaren en röststyrd interaktion. Ett exempel är LG:s ”smart instaview refrigerator” som kan hålla koll på kylskåpets innehåll (en digital lista, och kameror i kylskåpet), bäst före datum samt ditt användarmönster för att kunna minska energiförbrukning, minska matsvinn, och underlätta shopping (har jag mjölk hemma?). Man kan automatiskt beställa hem mjölk då bäst före datumet närmar sig och dylikt. En komisk effekt var att dessa smarta hem system hade ett varumärke med en logo som liknar SHS:s logo.

Ett annat relevant och vagt relaterat exempel var Cornings bord ur kortvideon ”A day made of glass” som nu är verklighet. Med hjälp av en skärm och ett bord kan man underlätta samarbeten/möten på distans.

Inom området fordon handlade det mycket om självkörande bilar. Det fanns otaliga konceptbilar, även hos företag som Samsung och Corning, som bidrar med teknik till bilarna.

Konceptbilarna fokuserade bland annat på lösningar för kontrollpanelerna där stora och böjda touchskärmar och head-up displayer (HUD) dominerade, och på AR (augmented reality) i sidofönstren. BMV hade en head-up display med haptisk återkoppling (en återkoppling som man känner). Med hjälp av en ultraljudsvåg och spårande av handrörelser kunde föraren känna de virtuella knapparna.

Så gott som alla konceptbilar hade en ratt för att möjliggöra att för föraren tar över, något jag tyckte var oväntat och som jag tror kommer falla bort. Konceptbilarna fokuserade också på designen av interiören. I och med att alla passagerare kan utnyttja tiden till annat än att köra, och att olyckor eventuellt är osannolikare, kan utrymmet designas på ett annat sätt. Exempel på nya interiörer var AR-fönster för att erbjuda passagerarna interaktiv information om omgivningarna, bord för att underlätta jobb och skärmar för underhållning.

En intressant sak jag lärde mig av Bose är att självkörande bilar kommer att kräva bra stötdämpning. När passagerarna inte tittar på vägen och kan förbereda sig på en sväng uppfattas den mycket annorlunda och störande för det passageraren gör till exempel läser/skriver eller dylikt.

Fordonsföretag

Tellus Power www.telluspower.com
Tillverkar laddningsstationer samt solceller till biltak. Varumärke asola technologies. Tillverkar även solceller till fasader.

Divergent Technologies www.divergent3d.com
3D-skrivna delar i aluminium och titan. Företaget är både ett patent- och certifieringsföretag samt ett tillverkningsföretag. De bygger nu upp patent och tillstånd för att använda sina delar. De visade upp många optimerade delar, som syns på bilden nedan. Exempelvis en A-bjälke med minimalt material. Skulle kunna täckas med glas för ökad sikt? De jobbar redan nu med tre europeiska biltillverkare, varav Peugeot är en.

Bose www.bose.se/sv_se/index.html
Bose jobbar med ljudsystem och ljudfeedback i bilar. Höger-vänster separation för att till exempel göra navigeringsinformationen mer intuitiv som att en sväng höger hörs från höger. Detta åstadkoms genom att högtalare integrerats i huvudstödet: en på var sida om huvudet.


BMW www.bmw.se/sv/index.html
BMW har en ”in-house”-lösning för haptisk återkoppling. Ultraljud fokuseras på samma plats i luften som en head-up display vilket gör att användaren kan uppleva feedback.

Tactai  www.tactai.com
Sensorisk återkoppling kopplad till VR. Utvecklad så att designers och kunder ska kunna ”känna” på materialen innan de är förverkligade i en bil eller ett hus. De har idag något slags samarbete med Volvo. De demonstrerade en fingerborgsliknande produkt som elektriskt och mekanisk stimulerade fingerspetsen på användaren. Man kunde ganska tydligt känna texturen på sten. De jobbar på att bygga upp ett ”materialbibliotek”.

VR-företag

Zeiss www.zeiss.se/corporate/home.html
Zeiss påstår att deras glasögon ger bredare bild, att deras linser samlar in ljus från en bredare vinkel, för att ge en mer verklig upplevelse där man kan titta i ögonvrån efter saker.

ROYOLE www.Royole.com
ROYOLE jobbar med många intressanta saker. Exempelvis flexibla multitouch displayer. De demonstrerade böjbara multitouch displayer som fanns i konceptbilars interiörer. De fick ett CES pris för sin flexibla telefon. De jobbar också med VR och ljud: att koppla in fler sinnen i upplevelsen. De demonstrerade en produkt ”moon” där 3D VR-glasögon har integrerats med ljud. Produkten är riktad mot hemmabio- och ”dataspels”-marknader.

Global Imagination www.globalimagination.com
Har en produkt som möjliggör att en person i en VR-värld kan dela med sig till en grupp av det personen ser. Det personen ser runt sig projiceras på en sfär.

Samsung www.samsung.com/se/
Samsung hade en imponerande och häftig VR-anläggning där deltagarna blev fastspända med säkerhetsbälte och snurrades runt. Jag testade att flyga ett litet flygplan. Det var bättre än man skulle tro, även om accelerationen saknades.

AR-företag

ODG www.osterhoutgroup.com/home (XM Reality är återförsäljare i Sverige)
Tillverkare av AR-skyddsglasögon. Levererar till, och jobbar med, applikationer och utveckling tillsammans med kunder.

Univet http://www.univet-optic.com
Ny italiensk tillverkare som ännu utvecklar sina produkter. Jobbar på att få ut skyddsglasögon och motorcykelhjälm på marknaden.

Syndiant ”Empowering the AR revolution” www.syndiant.com/
De jobbar med AR, mixed reality (MR), HUD, Wearable displays etc. Jag pratade mycket kort med dessa. De verkade jobba mer med produkterna än med tillämpningen.

Nasa www.nasa.gov/
Nasa var där och demonstrerade sin AR- värld över mars landskap. Det är ett användbart verktyg för forskare att snabbt avgöra vart det ser intressantast ut att gå här näst.

Solceller

Solpad www.SolPad.com
Portabla solceller med relativt hög uteffekt. Eventuellt intressanta batterier och ”helhetslösningar”.

3D-skrivningsföretag

Essentium www.EssentiumMaterials.com
De hade ett nytt sorts material för att göra ett 3D-skrivet objekts materialegenskaper mer homogena. Genom ett efterbehandlingssteg kan kontaktytorna mellan lagren i utskriften värmas upp. På så sätt smälter lagren samman (polymerer från respektive lager hinner diffundera och ”tvinna in sig i varandra”).

Markforged markforged.com/
Markforged har återförsäljare i Sverige. De har precis fått fram en ny metall-desktop- (”hemma-”) skrivare med integrerad 3D-laserskanner, och ett nytt material till skrivaren. Det bygger på en efterbehandling där man i hög värme bränner bort bindmedel och sintrar (smälter så att metallkornen bara precis klibbar) ihop metallen vilket medför ca20 % krympning. De demonstrerade ett handbromshandtag till en motorcykel som de skrivit ut.

Formlabs formlabs.com/
Formlabs hade ett spännande nytt keramiskt material. Det här byggde också på ett efterbehandlingssystem för att bränna bort bindemedel. Potentiellt skulle de kunna tycka att det är intressant att försöka göra liknande saker med glas.

Axplock från 3D-skrivarkonferensdagen

Trender:

  1. Material, exempelvis desktopskrivare som kan skriva i metall.
  2. Elektronik och helhetslösningar. Mer användarvänliga skrivare och mjukvaror som erbjuder fler möjligheter, som att scanna objekt, ändra designen, följa med utskriften under dess gång etc.
  3. Storlek. Det kommer ut några 3D-skrivare med stor byggvolym.
  4. Industriella skrivare ökar mest. De industriella skrivarna har inte lika stor precision, och är inte lika robusta, som professionella maskiner som exempelvis Arcams 3D-skrivare. De är däremot mer robusta än desktopskrivarna bland annat för att klara större belastning och ge mer konsekvent resultat. Sedan 3D-skrivarna dök upp på marknaden för allmänheten, kring slutet av -00 talet, har utbud liksom försäljningen av desktopskrivare ökat snabbt år efter år. Nu verkar denna ökning börja avta medan antalet och försäljning av industriella skrivare ökar.

Undervisning
För att 3D-skrivningen ska nå sin fulla potential behöver branschmänskorna lära sig hur något ska designas. Vi har hittills lärt oss att bara ”designa det som är möjligt att tillverka” och det tar tid att lära sig vad som är 3D-skrivningens fördelar, nackdelar, begränsningar och möjligheter.

Tillkännagivanden:

  • Nytt keramiskt material till Formlabs ”Form 2” SLA 3D-skrivare. Bygger på att materialet efterbearbetas. Detaljer ännu inte tillgängliga.
  • Nytt material för minskad delaminering vid FDM (fused deposition modeling)-skrivning: plastfilament som är täckta med kolfiber. Bygger på att materialet efterbearbetas Se företaget Essentium (ovan) för mer info.
  • Nytt metalliskt material för industriella 3D-skrivaren Markforged. Behöver efterbearbetning där man lägger det i en ugn och bränner bort bindmedel samt smälter ihop metallen. Ca 20 % krympning vilket ger begränsad precision och detaljrikedom och samtidigt en begränsad tillämning.

Axplock från VR-, AR-, fordonsdagen

Corning
Cornings utställning demonstrerade att ”A day made of glass” är verklighet idag. De demonstrerade:

  1. Touchscreen-sammarbetsbord. Bordet är kopplat till en projicerad bild över samarbetarens bord. Man kunde zooma, välja att dela saker med varandra etc. De kunde inte där och då svara på hur många touchpunkter den klarar och hur nära två punkter kan vara varandra för att ändå uppfattas som två punkter.
  2. I samarbete med ett fitnessföretag har de tagit fram en interaktiv spegel-display för fitnesshjälp. Den kunde räkna hur många hopp man gjorde och tanken är att man med den ska kunna korrigera och korrigera sina rörelser.
  3. Bil med head-up display och gorillaglas-vindruta. Head-up displayen tror jag var samarbete med Spider? Gorillaglaset i (inre glaset av) vindrutan gör att rutan blir tunnare vilket minskar ”graze”-fenomenet, dvs att bilden blir suddig om man är längre/kortare än medel som fokuspunkten är optimerad efter (förorsakas av att ljuset reflekteras i två ytor.). Andra fördelar med Gorillaglas-vindruta: säkerhet, minskad vikt som ger lägre tyngdpunkt. Nackdel: släpper igenom mer ljud, speciellt högre frekvenser som kan vara mer störande än andra.

BMWs koncept-bil hade head-up display med fysisk feedback då man ”trycker” på de virtuella knapparna. En laser (tror jag det var) läser avstånd till exempelvis en hand och ultraljud skickas då fingret når ”knappen”.

Solceller: se företaget SolPad (ovan).

AR: Hololence-applikationer av NASA: konferensdeltagare fick prova på hur forskare kan gå omkring på mars och har återskapat det från bilder direkt från deras robot.

Faraday: den omtalade utmanaren av Teslas elbilar nedan får bli avrundningen i rapporteringen från de intensiva CES-dagarna i Las Vegas.