2019-11-21

Två nya doktorander till Jönköping University

Vi har goda nyheter från Jönköping University där Smart Housing såddfinansierat två ansökningar om doktorander som blivit beviljade.

MAP4Light
Den första doktoranden, Rehel Zeleke Kebede är redan på plats och har rekryterats till projektet MAP4Light, Manufactured products’ information provision for light environments, som syftar till att studera och utveckla nya digitala verktyg för informationsutbyte med fokus på produkter i belysta miljöer.

Ett bra informationsutbyte mellan alla parter som är involverade i bygg- och underhållsprocessen är avgörande för korrekt tillämpning och integration av komplexa system som armaturer och fönster i en byggnad.

(Digital) informationsförsörjning och -utbyte påverkar alla parter som är involverade i varje steg i byggprocessen, och påverkar såväl kostnader som tid och potentiellt även slutlig produktkvalitet och hållbarhet. Det är ett faktum att ökningen av digitaliseringen inom bygg- och anläggningsförvaltningsindustrin har skapat stora möjligheter för industrier som levererar produkter och tjänster som används i byggnationen. Men nya utmaningar har uppstått som exempelvis ett växande informationsflöde och mer komplex informationsintegritet.

Man kommer att öka kunskapen om:

  • Processmodellering och informationsutbyte mellan tillverknings- och byggsektorn med fokus på ljusmiljöer.
  • Hur semantisk webbteknologi och kopplade datateknologier kan underlätta samspelet mellan tillverknings- och byggnadsindustrin.

 

Projektet kommer vidare att, med fokus på tillverknings- och byggsektorn, definiera modeller, riktlinjer, procedurer och verktyg för informationsförsörjning. Man kommer även att utveckla nya digitala verktyg för att möjliggöra informationsutbyte mellan de involverade parterna i byggprocessen.

Samarbetspartners

  • Fagerhult Belysning
  • OBOS Sverige
  • Elitfönster AB (f.d. Inwido)
  • Informationsbyggarna

Projektet löper under tre år, från april 2019 till mars 2022, och medfinansieras av KK-stiftelsen och projektets samarbetspartners.

Kontaktperson är projektledaren Annika Moscati.

 

DOALE
Den andra doktorandtjänsten håller på att tillsättas just nu och är kopplad till forskningsprojektet DOALE, “Digital Occupancy Assessment for Lighting Evaluation”.

Målet är att etablera en metod för att stärka evidensbaserad ljusforskning och skapa värde för olika intressenter.

Projektet finansieras av Svensson Stiftelse och Region Jönköping tillsammans.