2014-05-06

Vi söker människor, företag och organisationer som vill vara med och utveckla framtidens smarta boende

Har du projektidéer?

Kontakta oss. Tillsammans skapar vi nya affärsmöjligheter.

Smart Housing Smålandprojekt ska stötta uppbyggandet av innovationsmiljön genom att sträva mot visionen ”Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö för smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.” Målet är att skapa smartare byggande genom att främja innovation och kunskapsutbyte inom områdena trä och glas.

Kriterier för Smart Housing Smålandprojekt

Det är öppet för alla att föreslå Smart Housing Smålandprojekt men minst följande parter ska vara med: – ett företag och en akademi/institut i Småland eller – mer än en akademi/institut i Småland

Högre prioritetet ges till projektförslag som utvecklar innovationsmiljön genom: – Öppna projekt – Flera företag involverade – En hög andel egen företagsinsats bedöms positiv.

Företag förväntas delta i projekten med egen arbetsinsats.

Smart Housing Småland ska främst finansiera kostnader för medverkan från akademier/institut i projekten som stöd till deltagande företag. Även kostnader för konsulter/arkitekter kan finansieras om dessa inte har eget affärsutvecklingsintresse i projekten.

Vanligtvis har förstudie-/affärsutvecklingsprojekt en finansiering från Smart Housing Småland på 100 000-200 000 kr, men undantag kan förekomma.

Hur dina idéer blir projekt och handlingsplaner

  • Projektförslag (Blankett)
  • Kontakta processledningen för att bolla din idé
  • Processledningen bereder och styrgruppen fattar beslut