2017-11-10

Utvecklat strategiarbete för innovativ tillväxt i företag

Anders Melander, docent i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan på Jönköping University fick såddfinansiering från SHS till Vinnova-projektet ”Organiserat strategiarbete för förnyelse – mindre och medelstora företag i fokus”, kallat Hoshin-projektet.

Syftet var att etablera en flexibel arbetsmetodik för strategiskt arbete i etablerade små och mellanstora företag. Detta för att skapa förutsättningar för innovativ tillväxt. Nu följer Smart Housing upp vad som hänt efter att projektet genomförts.

Ni hade inte mindre än 120 workshops i projektet. Vad var de viktigaste resultaten för de medverkande företagen?
-Vi hade 14 företag som medverkade och tolv som vi jobbade mer intensivt med. Om man ska säga något generellt så fick alla en ökad medvetenhet om hur man jobbar med strategier, berättar Anders. Insikten skiljde sig dock mycket mellan företagen. Fem av företagen gjorde konkreta förändringar i sitt arbete inom områden som daglig styrning, uppföljning och produktionssystem.

Vad var de viktigaste lärdomarna ur ett akademiskt perspektiv?
-Projektet som sådant syftade ju till att ta fram en metod för att arbeta med strategi. Forsknings-lärdomen här handlar om hur man implementerar ett formaliserat strategiarbete och det finns ju nu dokumenterat i den framtagna modellen. För mig personligen handlar det om den självklara och samtidigt svåra insikten att man måste jobba med företagens magkänsla för engagemang och drivkraft, konstaterar Anders.

Hur går ni vidare?
-Vi har fått ett följdprojekt beviljat av Vinnova, ”Hoshin Kanri Acceleratorn – för effektiv ledning av innovativt strategiarbete” som kommer att pågå fram till sommaren 2019. Det är kanonbra att det nu finns möjlighet hos Vinnova att finansiera följdprojekt för att resultaten ska komma till nytta.

Vad kommer ni att fokusera på i det nya projektet, stämmer det att det är en bok på gång?
-Det stämmer att vi håller på att skriva en metodbok som ska bli färdigt inom projektet. Dessutom ska vi skapa en effektiv utbildning för metoden om hur man organiserar och implementera strategiarbetet. Under våren arbetar vi i en testbädd där en mindre grupp utbildas samtidigt som man utvecklar kursen. Sedan kommer kursen att erbjudas i skarpt läge för en större grupp under hösten 2018.

Vilka vänder ni er till i det nya projektet?
-På samma sätt som i första projektet vänder vi oss till små- och medelstora företag. Men vi strävar efter att bredda målgruppen och försöker komplettera för att få en mångfald från olika sektorer och branscher.

Kan man kontakta dig om man är intresserad av att vara med?
-Om man är intresserad av att jobba med organiserat strategiarbete i sin organisation eller sitt företag är man mycket välkommen att kontakta mig, hälsar Anders.

Kontaktperson: Anders Melander, Internationella Handelshögskolan Jönköping University, anders.melander@ju.se, 036-101 849

 

Dörr & Portbolaget är ett av de företag som varit mycket engagerade. Foto: Ulrika Wikander, Träcentrum.