2015-04-15

Utveckling av energieffektiv enhet för värme, ventilation och varmvatten

Smart Housing Smålands senast beviljade projekt handlar om att utveckla en kompakt och mycket energieffektiv enhet för värme, ventilation och varmvatten för volymmoduler tillverkade för mindre lägenheter och uthyrningsmoduler.

Det är installationsföretaget NIBE, trähustillverkarna Flexator och Bo Klok, uthyrningsföretaget Temporent samt SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut som samverkar.

Den kommersiella potentialen bedöms som mycket stor. Dels finns dagens alla hyrmoduler som värms med direktverkande el på ett ineffektivt sätt som skulle kunna förbättras. Dels går utvecklingen inom bostadsbyggande mot individuella värmepumpsbaserade lösningar där byggnaderna får alltmer energieffektiva skal, vilket gör att fjärrvärmelösningar kan bli mindre kostnads- och energieffektiva.

En stor fördel är också att installationsarbete på byggplatsen kan minska avsevärt och istället göras till största delen i fabriken. Detta medför en större flexibilitet/flyttbarhet för exempelvis studentbostäder, äldreboende, flyktingförläggningar mm.

En första provinstallation planeras våren 2016 i Smart Housing Smålands Bostadsprototyp 1.0 som finns på Linnéuniversitetets campus i Växjö.

Läs mer om projektet här.