2017-08-16

Utveckling av innovativ och hållbar inredning - Innovation Square

Innovation Square är ett EU-finansierat projekt riktat mot värdekedjan inom svensk inredning. Projektet sammanför möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare samt forskningsutförare som arbetar med materialflöden och hållbara material.

Ett antal innovationsprojekt ska fungera som ”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom värdekedjan.

Genomförande

 1. Start med besök i behovsägares (offentliga aktörer och arkitekters) miljöer och workshops för att identifiera viktiga frågeställningar och krav
 2. Genomförande där behovsägarna samverkar med FoI-labb för innovation och utveckling. De tre labben är:
  a. Design och arkitektur som leds av Smart Textiles med koppling till forskningsmiljöerna inom design och arkitektur ArcInTex och Re:textile.
  b. Material textil som leds av Smart Textiles och involverar materialutveckling och prototypverkstäder.
  c. Trä och glas som leds av Smart Housing som involverar materialutveckling, användningsområden och prototypverkstäder.
  Ambitionen är att varje FoI-labb genererar ett antal innovationer i form av nya fysiska lösningar eller tjänster.
 3. Examination i form av seminarier och utställningar där de olika resultaten presenteras och diskuteras.

Innovation Square pågår mellan 2017 och 2020, inklusive slutrapportering. Projektet ska involvera 15 företag verksamma inom inredning och design från hela Sverige. Den totala budgeten är 9,8 miljoner kronor och finansieras av Tillväxtverket, Vinnova, Västra Götalandsregionen och deltagande företag.

Har du ett projekt som kan ha nytta av innovations-/utvecklingshjälp?
Du kanske jobbar med offentliga rum med höga krav på tillexempel ljud, ljus, trivsel och/eller luftkvalitet. Kanske är ni mitt uppe i en upphandling eller en ombyggnad där parterna i Innovation Square kan vara med och utveckla nya lösningar.

Vi vill gärna höra från dig som behovsägare om konkreta projekt där vi kan få komma in och hjälpa till!

Projektdeltagare: Science Park Borås (huvudman), Smart Textiles (huvudägare), Smart Housing Småland och Interior Cluster Sweden.

Projektledare: Erik Valvring, Science Park Borås, Högskolan i Borås, erik.valvring@scienceparkboras.se