2021-07-07

Framtidens boende är i byn - En vacker, hållbar och inkluderande plats bortom staden

Smart Housing Småland arrangerade den 30 juni ett samtal inom ramen för det pågående co-designfasen i New European Bauhaus med utgångspunkt från frågeställningen: Vad blir viktigt att adressera för att utveckla vackra, hållbara och inkluderande platser bortom staden?

En kommentar från deltagarna var att det här samtalet kommer i rätt tid, då många flyttar ut från staden i och med att man kan jobba hemifrån. Sammanfattande slutsatser från samtalet enligt nedan skickades in som ett bidrag till New European Bauhaus.

Inkludering och gemenskap

Service är inte alltid en självklarhet. Landsbygden behöver vara inkluderande, och det kräver gemensamma ansträngningar för att skapa förutsättningar för ett kvalitativt boende. Man behöver vara beredd på att göra avkall på det moderna livets behov, men det är också en förutsättning för ett hållbart framtida samhälle. Alla kommer att behöva göra avkall på det moderna livets behov i framtiden oavsett var man bor, på landsbygden eller i staden.

Estetik

För att ge rätt förutsättningar för utveckling av en landsbygd behöver samtal om behoven föras på ett dedikerat sätt med medborgarna, de boende på platsen, på samma sätt som man gör i staden. Vi behöver våga vara tuffare med avseende på gestaltning för att skapa en sammanhållen helhet och utgå från platsens förutsättningar och värden även på landsbygden.

Hållbarhet

Erbjudandet behöver vara varierat så att fler målgrupper tycker det är intressant. Tänk landsbygd på ett nytt sätt, som en plats som man kan utvecklas på.

Utvecklingen av landsbygden behöver vara ekonomiskt hållbar för att lyckas. Däremot behövs förtroende för att det kan lyckas, vilket kräver förutsättningar för att utveckla goda exempel som kan visas upp och spridas. Närhet och kommunikation behövs med omvärlden som ger mervärden som exempelvis kultur och sport.

Fortsatt arbete

Tvärdisciplinära samtal är en nödvändighet för fortsatt arbete. Förståelsen för samarbete och samverkan mellan kommuner, regioner, näringsliv och akademi är viktig liksom kontinuitet. Dialog med de boende är en förutsättning för utveckling.

 

Information om deltagare:

Medverkande i samtalet:

Jennie Bengtsson – Länsstyrelsen Jönköpings län, Landsbygdsutveckling
Gunilla Kronvall – Form Design Center Malmö
Fredrik Lindblad – Växjö kommun Näringsliv, Lnu Ekonomihögskolan
Eva Harladsson – Arkitektbolaget, Lnu Byggteknik, Kalvsvik
Johan Blixt – Vida
Anders Borgehed – Sydsvenska Handelskammaren
Christel Gustafsson – Region Kronoberg, Regional utveckling
Heidi Vassi – Länsstyrelsen Kronoberg, Kulturmiljö
Nur Akgun – Region Kronoberg, Bymässa2030
Matilda Tham – Lnu  Design

Arrangörer:

Smart Housing Småland mötesplats BY2030
Kristina Bornholm – Arkitektbolaget
Kirsi Jarnerö – Smart Housing Småland

Anna Zingmark – Länka Consulting, Illustrationer och samtalsledning
Karoline Bottheim – Länka Consulting, Illustrationer och samtalsledning