2021-07-08

Vad händer efter Almedalsveckan 2021?

Den 5 juli deltog Smart Housing Småland i Almedalsveckan med sju webbinarier där aktuella frågor inom träbyggande och boende diskuterades. Medverkande i webbinarierna var ett 20-tal personer från näringslivet, akademin och politiken. Från Smart Housing Småland var det Magnus Falk och Tomas Nord som modererade.

Missade du ett eller flera av våra sju evenemang finns det möjlighet att titta på dem i efterhand. Se nedan länkar.

Kl. 09:00–09:50  Hur ställer vi om samhällsbyggnadssektorn efter EUs nya mål och prioriteringar?

Länk till webbinariet, klicka här

Under detta seminarium diskuterar vi vad NEB innebär för svenska aktörer och hur vi ska samordna oss för att öka våra chanser att ta plats och leda initiativet i Norden. Byggsektorn har fått ett särskilt fokus på både EU:s klimatarbete och i återhämtningen från coronakrisen. Initiativet till ett nytt europeiskt Bauhaus har lanserats som ett svar på de utmaningar vi står inför – genom att samla kompetens och idéer i Europa ska vi skapa vackra, hållbara och inkluderande boendemiljöer. Mycket av denna kompetens finns i Sverige och vi har goda chanser att bidra till och dra nytta av NEB.
Moderator: Tomas Nord, Smart Housing Småland
Medverkande:
• Helena Bjarnegård, Riksarkitekt Boverket
• Marlene A Johansson, RISE
• Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Kl. 10:00–10:50   Hur bygger vi med fokus på vackert, Hållbart & Inkluderande

Länk till webbinariet, klicka här

Inom det nya europeiska Bauhaus-initiativet ligger fokus på våra samtal om de platser vi bor på och vårt förhållande till naturen, bortom bebyggda områden. Initiativet är ett praktiskt sätt att upptäcka vackra, hållbara och inkluderande sätt att bo samt använda dem som inspiration för vår väg framåt. Ett urval av goda exempel och processerna bakom kommer presenteras och diskuteras.
Moderator: Magnus Falk, Smart Housing Småland
Medverkande:
• Linda Reinholdsson, Brysselkontoret
• Mathilda Tham, Linnéuniversitet
• Jens Dahlkild, I am Home
• Linda Camara, Tengbom Arkitekter

Kl. 11:00–11:50   Regional attraktivitet – Framtidens boende är i byn

Länk till webbinariet, klicka här

Vi behöver utforska framtidens hållbara och goda liv utanför storstaden. Inom New European Bauhaus är det en central fråga om HUR vill vi bo i framtiden och mäklarna rapporterar nu om ändrade preferenser på vårt boende. Utställningen ”Define Refine” hösten 2020 med bidraget ”Framtidens boende är i byn” pekade på aspekter på byn eller det mindre samhällets roll och möjligheter. Region Kronobergs fokus på ökad regional attraktivitet är en annan del av samtalet.
Moderator: Tomas Nord, Smart Housing Småland
Medverkande:
• Gunilla Kronvall, Engaholms Skog AB
• Christel Gustafsson, Region Kronoberg län
• Henrik Wibroe, Växjö Kommun

Kl. 13:00–13:50   Regionalt och kommunalt byggande med trä

Länk till webbinariet, klicka här

Hur driver de offentliga aktörerna på för ökad fokus på klimatprestandan i byggprocesserna i kommun och region? Vilken roll, utmaningar och möjligheter har de för att agera? Vilka lärdomar kan vi ta från de som gått i bräschen? I takt med ett ökat fokus på klimateffektivt byggande på internationell och nationell nivå, ser vi fler och fler regioner och kommuner utveckla strategiska dokument och policys för att lyfta och påverka hållbarhetsaspekter i det befintliga och kommande byggandet och boendet.
Moderator: Tomas Nord, Smart Housing Småland
Medarrangör: Trästad Sverige
Medverkande:
• Helene Hellmark Knutsson, Trästad Sverige
• Fredrik Lindblad, Växjö Kommun
• Lars Vikinge, Linköpings kommun

Kl. 14:00–14:50   Sjukhus i Trä – När byggs första och varför?

Länk till webbinariet, klicka här

Ett konstruktivt samtal om vad som krävs för att bygga ett sjukhus i trä. Smart Housing Småland lade i januari 2020 fram en förstudie om möjligheter och utmaningar i att bygga Sveriges första sjukhusbyggnad över två våningar med trästomme. Sedan har konferenser, webbinarier och insändare fortsatt diskussionen om vad som är möjligt och inte möjligt med trä, för en så komplex byggnad som ett sjukhus.
Moderator: Magnus Falk, Smart Housing Småland
Medverkande:
• Stina Höök, Beställare Värmland
• Jenny Mäki, White arkitekter
• Frida Tjernberg, BTB Konstruktion
• Mikael Jardeby, Byggdialog AB

Kl. 15:00–15:50   Klimatdeklarationer – Hur förberedda är byggbranschen för omställningen?

Länk till webbinariet, klicka här

Hur ställer beställare och leverantörer om inför Boverkets nya krav på att klimatdeklarera CO2-påverkan från 2022? Vilka reaktioner kommer från marknaden?
Moderator: Tomas Nord, Smart Housing Småland
Medverkande:
• Alexandra Hagen, VD White Arkitekter
• Urban Blomster, Södra AB
• Jessica Strid, Energikontor Norra Småland

Kl. 16:00–16:50   Stationssamhälle 2.0 – Ett brett perspektiv i att möta Agenda 2030

Länk till webbinariet, klicka här

Många kommuner och regionala trafikbolag har satsat på tågpendling från mindre orter på senare år. Samtidigt höjs ambitionerna att bygga mer CO2 snålt efter Parisavtalet och Agenda 2030. Klimatdeklaration av nya byggnader startar 2022 och branschen själva jobbar med material och byggsystem till logistiken för att minska sin klimatpåverkan. Men hur kan detta arbete påskyndas och skapa en mer gemensam målbild mellan kommunernas roll och ansvar via arkitekter till byggsystemsleveranserna fram till byggplatsen?
Moderator: Magnus Falk, Smart Housing Småland
Medverkande:
• Åsa Albertsson, Emmaboda Kommun
• Ingrid Svetoft, Malmö Universitet
• Anders Carlsson, Derome