2016-10-27

Vad händer när man när man blandar in mer trä i 3D-skrivarmaterial?

Träkompositer och fiberförstärkning av plaster är mycket aktuella områden inom 3D-skrivning. På senare tid har en mängd plaster, kompositer och fiberförstärkta material dykt upp på marknaden.

Idag finns olika trä- och kolfiberkompositer tillgängliga för hemmaskrivare. Det finns också kommersiella 3D-skrivare som under utskriftens gång kan lägga ut en lång fiber av glas, kevlar eller kolfiber, i förstärkande plan. De kommersiella tillgängliga träfiberkompositerna har idag en maximal andel trä på cirka 30 % och träfiberkomponenten består av ett fint sågspån.

”Hållbara geometrier: träfiberförstärkta biokompositer optimerade för 3D-skrivning” är en ny SHS förstudie som genomförs under hösten 2016.

I projektet kommer man att blanda ett fåtal egna biokompositer där man försöker öka andelen naturfiber. Därefter görs initiala utvärderingar av struktur, utseende och egenskaper som hållfasthet.

Projektledare: Tora Sirkka, Glafo, tora.sirkka@glafo.se, 010-516 63 68

Läs mer om projektet Hållbara geometrier: träfiberförstärkta biokompositer optimerade för 3D-skrivning här.