2018-04-03

Vad kan Smart Housing småland göra för dig?

Smart Housing Smålands uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer. Vårt fokus ligger i gränssnitten mellan utveckling och innovationer kring byggande och boende i glas och trä – hela tiden med användaren i centrum.

Erbjudanden

Innovation & utveckling
Behöver du hjälp att utveckla en idé? Vi kan hjälpa dig att hitta finansiering, kompetens, utlysningar, skriva ansökningar och bygga konsortier. Med sakkunskap stödjer vi dig i utvecklings- och innovationsarbetet och kan hjälpa dig att komma i kontakt med olika experter.

Projekt
Ibland krävs fokuserade satsningar kring en fråga för att stimulera utveckling. Det kan vi göra genom att delta i, eller driva projekt. Du kan vara med i allt från korta förstudier till stora övergripande satsningar som löper över flera år.

Temagrupper
I temagrupperna samlar Smart Housing relevanta aktörer från bransch, experter och intresseorganisationer kring någon gemensam viktig fråga under en längre tid. Målet är att träffas, nätverka och identifiera/skapa nya möjligheter och verksamheter som till exempel projekt.

Lärande
Vi samverkar med akademierna genom att stötta ansökningar till professurer och docenter. Examensarbeten, utrednings-, utvecklingsarbete och nätverk inom innovationsmiljöns fokusområden är ytterligare samverkansområden. Dessutom har vi flera förstudier som drivs av akademierna.

Internationalisering
Ett internationellt nätverk kring byggande och boende i glas och trä börjar byggas upp. Vi arbetar aktivt för att skapa nya utbyten med internationella organisationer och företag, för att marknadsföra vår region och innovationsmiljön, men också för att lära oss mer om vår omvärld.