2016-04-06

Välkommen att vara med och utveckla framtidens affärsmodeller för trähusbranchen

I en ny förstudie ”Användarorienterade affärsmodeller i trähusbranschen” ska man kartlägga trähusbranschen med fokus på aktiviteterna ”från grind till användare”.

Målet är att initiera en kreativ diskussion med användarperspektiv på hur affärsmodellerna i trähusbranschen kan utvecklas.

Projektet pågår under 2016 och involverar ett projektteam med representanter från Linnéuniversitet, Jönköping International Business School, Träcentrum, NY., VimmerbyHus och Götenehus. Därutöver kommer företagsledare från trähusföretag samt agenter och säljare inom trähusbranschen att intervjuas.

Vill du vara med i projektet?
Kontakta projektledare Anders Melander, Jönköping University, Anders.Melander@ju.se

Läs mer om projektet här.