2018-11-08

Var med och forma framtidens Smart Housing Småland

Smart Housing Småland blev Vinnväxt-vinnare 2013 och fick en tio-årig basfinansiering för att utveckla innovationsmiljön kring Smålands styrkeområden byggande och boende i glas och trä.

Idag arbetar Smart Housing Småland med att leda utvecklingen framåt och skapa länkar som knyter samman aktörer och verksamheter inom offentlighet, akademi och näringsliv.

Vision och vägen framåt i fokus
Den 21 januari samlas representanter för länsstyrelser, regioner, kommuner, akademi och näringsliv för att se vad som hänt hittills och gemensamt staka ut färdplanen för Smart Housing Småland. Vad bör hända fram till, och efter, 2024?

Den här dagen presenterar vi vad Smart Housing åstadkommit hittills, låter oss inspireras av en äldre Vinnväxtmiljö, funderar på hur Smart Housing kan användas för att nå 2030-målen och förankrar visionen för arbetet framåt.

Fokus för dagen blir spännande strategiska diskussioner och nätverkande som avslutas med en gemensam middag på kvällen. Vi träffas i Vandalorums inspirerande miljö i Värnamo.

Vill du vara med?
Anmäl ditt intresse att vara med till info@smarthousing.nu redan nu och boka dagen i kalendern.