2019-08-27

-Var realist, sikta på det omöjliga och genomför med schweizisk precision!

Digitalisering och robotisering flyttar in på byggplatsen – inte bara i prefab

I projektet IPOS – Svenskt trä – Innovationspotential för det biobaserade samhället gjordes våren 2019 en studieresa till Schweiz som är ett mycket intressant land då det gäller forsknings- och pilotfronten för digitalisering och robotisering inom träbyggande.

Besöksmål i Schweiz
ETH i Zürich (”robotlabbet” NCCR Digital Fabrication och Institute of Structural Engineering)
Institute of Construction and Environmental Technology (iTEC), University of Applied Sciences and Arts, Fribourg
• BFH Centre of wood, Bern University
Blumer Lehmann, Gossau (trä-och byggföretag i samarbete med stjärnarkitekter)

Sammanfattande intryck
• Man har visionära tillämpningar av vad och hur digitalisering möjliggör – särskilt för effektivisering på byggplatsen.
• Man har omfattande nationella långsiktiga programsatsningar (tolv år) som gör att man kan ”break the limits” och därmed attrahera hög och tvärvetenskaplig kompetens.
• Radikalt nya ideer och lösningar prövas som principlösningar och sedan praktiskt i modell- och industriskala.
• Man har omfattande och storskaliga laboratorieresurser på universiteten och fackhögskolorna.
• De laborativa resurserna öppnar för starka industriella samarbeten, särskilt i unika pionjärfall för att nå kommersiell framgång.
• Offentliga och privata beställare av ”uppseendeväckande arkitektoniska byggnader” banar vägen för utveckling.

Några nedslag från studiebesöken
På ETH Zürich, en av tre federala tekniska högskolor (ETH, EPFL Lausanne och EMPA) har man en imponerande, stark, transformativ, grundläggande forskningssatsning inklusive världsunika mycket omfattande, experimentella, laborativa resurser.

Lärdomar från ETH:
• De har mycket avancerade laborativa resurser för klassisk testning men även för ”transformativ forskning”.
• De analyserar vilken komplexitet som ska hanteras var i kedjan.
• De har fokus på robotisering ”on-site” med additiva processer och hybridisering.

Blumer-Lehmann är ett familjeföretag med en 144-årig historia. Företagets affärsidé är att försöka klara hela värdekedjan från sågverk via vidareförädling till husbyggande och energiåtervinning.

Deras byggdivision består av två delar: modulbyggande i standardformat för främst skolor men även bostäder (kapacitet ca 500 moduler/år) samt men mer unikt specialbyggande i ”free-form” (unika ofta dubbelkrökta former) tillsammans med världsledande arkitekter som Fosters och Shigeru Ban.

Några lärdomar om digitalisering och prefab:
• Digitalisering/automation för Blumer-Lehmann är primärt för ”att göra det unika och omöjliga möjligt”. I samarbete med stjärnarkitekter och ”world-wide show-cases” som Swatch huvudkontor flyttar man fram positionerna för byggande i trä.
• Man hanterar all komplexitet tidigt i processen. Exakt prefab av komponenter är avgörande och kan möjliggöra såväl individuellt skräddarsydda byggen som repetitiv skalproduktion.
• Limträ, KL-trä med mera minskar toleransgränserna och underlättar digitalisering/robotisering.
• Man har ett direkt samarbete med universitet och forskningsinstitut (som ETH Zürich och Stuttgart) – ”the digital chain from design to assebly” + ”knowledgeable people collaborating with robots”.

Blumer-Lehmann spår att ”In the future houses will be ordered and not built”.

Läs mer om de olika ställen man besökte i Schweiz i rapporten
Ladda ner RISE rapport ”Digitalisering/robotisering – utvecklingsfronten för trä-/hybridmaterial i byggande – 4 besöksrapporter från studieresa till Schweiz 13-15/3 2019 med besök på universitet, högskolor, forskningsinstitut samt företag här. Rapporten är författad av Nippe Hylander och Tom Lindström (red), Kirsi Jarnerö och Marie Johansson, RISE.