2020-05-05

Vem bygger det första sjukhusbyggnaden med trästomme?

Efter en förstudie som Smart Housing Småland släppte i januari har nyheten spritt sig som en löpeld bland regioner, arkitekter, tekniska konsulter, byggsystem, leverantörer och byggare – men vi tror att de 12 aktörer vi har väckt nyfikenheten hos inte räcker för ett bra projekt med alla önskvärda kompetenser.

Därför söker vi nu några till som vill lägga egna timmar i en gemensam kunskapsutveckling under 2021 och några år framåt.

Vi skissar just nu på några olika arbetspaket som ni kan välja bland:

  • Byggsystem/brand/fukt/ljud mm
  • LOU och LCA
  • Affärsmodeller & pris
  • Kravställningar och lagkrav
  • Case att jobba parallellt med

 

Förstudien hittar du här

Är du fortfarande nyfiken på om ni kan vara aktuella för att kliva in i ett dynamiskt kluster av aktörer som vill grunda för Sveriges första sjukhusbyggnad på minst fyra våningar med trästomme? Kontakta i så fall Magnus Falk (RISE) på magnus.u.falk@ri.se

Bild ovan: Lindesbergs hälsocentrum är byggt i trä, utformat av White. Bild från White.se