2021-04-13

Hur är läget? Kolla i vår årsrapport

Läs mer om vårt erbjudande och hur vi kan ge stöd i innovationsprocessen, se hur processledningen, styrelsen och referensgruppen kommenterar utvecklingen för Smart Housing Småland under 2020. Och inte minst: Läs om projekten och hur vi samverkar inom kunskap och innovation, med näringslivet, akademin och i samhället.

Årsrapporten, vår verksamhetsberättelse för 2020, hittar du som pdf här.