2022-03-07

Verksamhetsberättelse 2021

År 2021 var ett högintressant år för Smart Housing Småland. Läs mer om vårt erbjudande och hur vi kan ge stöd i innovationsprocesser, samt hur processledningen, styrelsen och referensgruppen kommenterar 2021 års utveckling för Smart Housing Småland. Genom att ta del av verksamhetsberättelsen får du en överblick över våra aktuella projekt och hur vi samverkar inom kunskap och innovation, med näringslivet, akademin och i samhället.

Årsrapporten, vår verksamhetsberättelse för 2021, hittar du som PDF här >