2022-11-01

Verktygen i regioner och kommuner används offensivt för att bli mer hållbara i Kalmar – med omnejd

I Kalmar anser jag att vi i allra högsta grad utvecklat en målmedveten och genomarbetad strategi för ökad hållbarhet. Vi använder befintliga verktyg på ett operativt sätt, och det handlar om allt ifrån att styra via markanvisningstävlingar och skärpta krav vid upphandlingar, säger Erik Ciardi (C), kommunalråd med ansvar för kommunens bolag.

Vi inleder samtalet med lite spännande historia kring Kalmar. Det finns verkligen en aura av historia kring Kalmar. Som en historisk stad har Kalmar sedan medeltiden byggt bostäder i trä, och även delar i  slottet är i trä, konstaterar Erik Ciardi. Det är väl ett lämpligt sätt att också föra resonemang om nutidens utmaningar när vi eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande.

– Varför jag emellanåt vid framträdanden nämner slottet förutom att det är fint, är ju förstås att det har stått på sin plats under flera sekler, vilket visar att vi kunde bygga hållbart även tidigare i vår historia. Däremot var det väl lite si och så med den sociala hållbarheten vid den tiden. Men det är faktiskt också en hel del trä i slottet, inte minst i de stora bjälklagen, säger Erik Ciardi.

Slottet som historisk markör

Det mäktiga slottet i Kalmar står vid sundet sedan 800 år, och fungerar som en symbol för både staden men också för hållbarhet och cirkularitet ur ett filosofiskt perspektiv. Kalmars historiska roll som gränsfästning för rikets södra delar var överspelad redan vid mitten av 1600-talet, men den är och förblir en betydelsefull stad i sydöstra Sverige.

I nutid sker kanske inte utvecklingen under lite mer lugna former, men det är ett positivt faktum att vackert belägna Kalmar befinner sig i en tid av expansion med inflyttning, vilket skapar behov av bostäder. I tätorten bor ungefär 40 000 personer och i Kalmar kommun cirka 72 000 invånare. Och det byggs också en hel del bostäder, både i privat och kommunal regi via allmännyttiga bostadsbolaget Kalmarhem.

– Om vi börjar i ett större perspektiv med vår geografiska placering så är Kalmar beroende av Kalmarsund och miljötillståndet i hela Östersjön. Vi behöver satsa mer på miljö- och klimatåtgärder för att ytterligare förbättra vattenkvalitet och motverka hotet från global uppvärmning, konstaterar Erik Ciardi.

Klimatet i fokus

Det som byggs i Kalmar med omnejd ska också successivt bidra till ökad hållbarhet.  Och inom området spelar naturligtvis de kommunägda bolagen en viktig roll som Erik Ciardi också ansvarar för. Det pågår en utveckling mot mer cirkularitet där resurser återbrukas. Vad har då kommuner och regioner för roll i Sveriges strävan mot ökad hållbarhet?

– Det är självfallet på det sättet att kommuner och regioner har stor rådighet att göra skillnad tillsammans med civilsamhällets aktörer, näringslivet och invånarna.  Om målen på nationell nivå ska kunna genomföras är det lokala och regionala engagemanget centralt. Det är på dessa arenor som politiken som förändrar samhället och här finns länken mellan medborgarna och myndigheter, säger Erik Ciardi.

Ett nav för utveckling

Erik Ciardi konstaterar att kommunledning, bolag och förvaltning jobbar operativt med markanvisningar och upphandlingar när det gäller de gemensamma målsättningarna kring hållbarhet och successivt reducerade utsläpp av växthusgaser. Energiprestandan i den byggda miljön är viktig och central, men genom nya rön från forskningen vet vi också att byggprocesser och byggmaterial spelar en avsevärt större roll för klimatarbetet. Och kreativa företag har en viktig roll inom innovationer – exempelvis för att utveckla tekniska lösningar som kan förbättra hållbarheten.

– Samspelet sker mellan forskning, företag och samhället. En viktig fråga som gäller alla handlar förstås om att bygga kompetens för att klara omställningen – det krävs hos alla inblandade aktörer, säger Erik Ciardi.

Han fortsätter med att konstatera att det också är viktigt att underlätta livet för alla boende och öka deras möjligheter att göra insatser på egen hand för klimat- och hållbarhet. Laddinfrastruktur och satsningar på digitalisering är några av de prioriterade områdena för Kalmar.

Och en fråga kommer att handla om estetik och dess betydelse för social hållbarhet.

Traditionella näringar i utveckling

Geografiskt sett så befinner sig också Kalmar och länet i ”Smart Housing Småland-området”. Samarbetet i Smålandsregionen blir allt viktigare, inte minst kring de gemensamma traditionerna och näringarna baserade på trä och glas.

– Kalmar är ju ett nav i en region med utvecklingspotential inom många områden, inte minst inom glas och trä, och vi har en beräknad inflyttning av ungefär 1000 personer varje år, säger Erik Ciardi.

Och Erik Ciardi är inte sen med att peka på åtskilliga intressanta pågående projekt, men vi fastnar ett ögonblick i det intressanta initiativet och satsningen på BY2030. Satsningarna kring BY2030 är ett initiativ från ett projekt inom Smart Housing Småland som nu Region Kronoberg satsar helhjärtat på med stöd från övriga regioner i Småland. Projektet ska uppmärksamma möjligheten att skapa goda livsmiljöer också på landsbygden och mindre byar och samhällen. Det råder ju ingen tvekan om att möjligheterna att leva och bo på landet har ökat genom digitala mötesverktyg. Men hela samhället och dess ”stöd” har varit fokuserat på livet i staden.

– Ja det är onekligen en spännande utveckling kring ett väldigt viktigt område. Landsbygden har under lång tid uppfattats som ett ”problem”, men dess möjligheter via förbättrade pendlingsmöjligheter och digitala verktyg har sannerligen ”upptäckts” under pandemiepoken, konstaterar Erik Ciardi.

Till sist; Kalmar är ju sannerligen en vacker stad. I stadskärnan och ned mot sundet nästan bedårande fin. En avslutande, kanske mer filosofisk fråga blir då om estetik också är hållbart?

– Ja för mig är absolut det estetiska en del av hållbarheten – en ”vacker stad” har kopplingar inte minst till den sociala anknytningen, och som handlar om trivsel och som lockar oss alla att vara mer omsorgsfulla om det vi bygger, avslutar Erik Ciardi.

Ta del av de olika seminarierna från Almedalen via vår Youtubekanal här >

Nedan kan du läsa om alla seminarierna från Almedalen: 

 > NÄR VI BYGGER KLIMATNEUTRALT FÖR HÅLLBARA BOENDEN OCH LIVSMILJÖER ÄR TRÄ ETT REDAN ETABLERAT OCH NATURLIGT VAL 

 > VACKRA, HÅLLBARA OCH INKLUDERANDE LIVSMILJÖER VAR TEMAT VID SMART HOUSING SMÅLANDS VÄLBESÖKTA HELDAGSEVENT I ALMEDALEN