2018-03-02

Vi måste bygga fler bostäder, konstaterar Boverket

Fram till 2025 behöver 600 000 bostäder byggas för att kompensera för det som inte byggts tidigare, enligt nya siffror från Boverket. SCB:s senaste siffror visar att det förra året påbörjades 67 750 bostäder, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Det färdigställdes 53 500 bostäder under året.

Vi har ett högt bostadsbyggande, men behovet är större. Enligt beräkningarna borde nivån ligga runt 80 000 bostäder, skriver Boverket.

–Nu ser vi i våra analyser en utplaning av bostadsbyggandet som kan få betydelse för bostadsmarknaden både på lång och kort sikt, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör.

Om man inte bygger tillräckligt mycket bostäder leder det till:

  • ökad trångboddhet, speciellt för vissa grupper
  • ökad hemlöshet
  • ökat kvarboende i föräldrahemmet
  • svårigheter för nyanlända att hitta en rimlig bostad
  • svårigheter för studenter at hitta bostad
  • större prisökningar på bostadsmarknaden

 

Boverket nämner en rad verktyg för att hålla bostadsbyggande uppe. Det är kreditgarantier för lån till
bostadsbyggande, investeringsstöd till hyresbostäder och studentbostäder och investeringsstöd till bostäder för äldre.

Mer information
Information från presskonferensen, statistik från SCB och presentationen av läget på bostadsmarknaden hittar du här.