2020-06-15

Vilka behov av innovation har företag inom träförädling och glas?

Smart Housing Småland behöver bättre kunskap om hur företag inom träförädling och glas idag arbetar med innovation och hur innovationsplattformen kan ge ännu mer och bättre stöd till dessa. Under hösten 2020 kommer en intervjustudie att genomföras och Smart Housing Småland söker nu företag i Småland och Halland som vill delta.

Smart Housing Smålands senaste större undersökning om företagens behov gjordes 2013, och nu hösten 2020 är det dags att uppdatera kunskapsbasen. Intervjustudien kommer att fokusera på frågor kring arbetsformer och behov kopplade till utveckling och innovation av glas- och träprodukter.

Innan sommaren kommer en frågemall att tas fram samtidigt som ett urval av företag sker. Från september till oktober sker telefonintervjuer (alternativt besöksintervju eller enkät beroende på vad som passar bäst) följt av analys och rapportering i november.

I arbetet kommer Träcentrum att vara motorn genom deras verksamhet och kontaktnät i Småland, och i Hallandsregionen är Almi och TEK involverade då de har många kontakter i näringslivet. Det behövs dock fler företag – så är ditt företag intresserat av att vara med i studien så vill vi gärna att du kontaktar Ulrika Wikander på Träcentrum, ulrika@tracentrum.se

Undersökningen tar cirka 10-15 minuter och kan öppna upp för framtida samverkan och stöd från inte bara Smart Housing Småland.