2018-12-05

Vill du bidra till övergången till en biobaserad ekonomi?

Nu är BioInnovations utlysning för hypotesprövning steg 1 öppen!

Utlysningen ska främja nyskapande projekt med idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. I erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Utlysningens budget är 3,5 miljoner kronor.

Utlysningen riktar sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även till universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra aktörer.

Det går att söka upp till 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Förväntad projekttid för ett projekt inom hypotesprövning steg 1 är max sex månader.

Ansökan görs via Vinnovas webbplats senast den 5 mars 2019 kl. 14.00.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/hypotesprovning-steg-1-var-2019/