2018-06-08

Vill du hänga med på Kickstart Digitalisering i Växjö?

Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar. Almi i Växjö planerar att köra igång en grupp med start 26/9 och följande möten 10/10 och 7/11.

Intresserad?
Kontakta Jerry Eriksson, RISE Glas, jerry.eriksson@ri.se, 010-516 63 55