2016-05-02

Vill du jobba med träbyggande och boende?

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut behöver förstärka sin verksamhet inom hållbar samhällsbyggnad, träbyggande och boende och söker därför tre nya forskare/civilingenjörer med placering i Borås och Växjö.  I Växjö finns stora möjligheter att jobba med verksamhet kopplad till Smart Housing Småland.

Forskare/Civilingenjör, Växjö
Byggande med trä som bärande material är ett område som nu utvecklas snabbt nationellt och internationellt. För att kunna genomföra utveckling inom träbyggnadsområdet behöver SP Träbyggande och boende förstärka sin verksamhet och söker därför dig som är forskarutbildad eller civilingenjör för placering i Växjö.

Forskare/Civilingenjör, Växjö
Kombinationen av hållbarhetsfrågor, stadsutveckling och bostadsbrist gör att byggande med trä som bärande material är ett område som nu utvecklas snabbt. För att kunna genomföra utveckling inom träbyggnadsområdet behöver SP Träbyggande och boende förstärka sin verksamhet och söker därför dig som är forskarutbildad eller civilingenjör för placering i Växjö.

Forskare/Civilingenjör, Borås
Byggande med trä som bärande material är ett område som nu utvecklas snabbt nationellt och internationellt. För att kunna genomföra utveckling inom träbyggnadsområdet behöver SP Träbyggande och boende förstärka sin verksamhet och söker därför dig som är forskarutbildad eller civilingenjör för placering i Borås.