2017-03-10

Vill du jobba med träbyggande/industriellt trähusbyggande?

RISE Samhällsbyggnad söker ingenjörer/projektledare dels inom träbyggande och dels inom industriellt trähusbyggande.

RISE Samhällsbyggnad och sektionen för Träbyggande och boende arbetar med att skapa ett mer hållbart samhällsbyggande och ett utökat nyttjande av förnyelsebara material och en effektiv byggprocess inom följande områden:

  • Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material
  • Industrialiserat trähusbyggande
  • Klimatsäkert byggande – konstruktivt träskydd
  • Ljud och vibrationer i träkonstruktioner
  • Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Vi arbetar ofta brett med frågorna i forsknings- och innovationsprojekt såväl som i direkta uppdrag ofta med en kombination av teknisk utvärdering, beräkning och provning. Vårt arbete bedrivs i samverkan med industrin och universitet och ofta i internationella projekt.

Här kan du läsa mer om de tjänsterna: