2015-11-11

Vill du ställa ut på Manhattan och komma in på USA-marknaden?

Sedan 2013 drivs ett marknadsföringsprojekt i det exklusiva Hamptons (New Yorks motsvarighet till Sandhamn) som syftar till att introducera svenska produkter i USA. Området lockar en extremt betalningsstark grupp konsumenter som ofta köper upp äldre sommarhus för att riva och bygga nytt i storleksklassen 250 kvm och uppåt. Men det finns även en betydande efterfrågan på kompletteringsbyggnader som gästshus och Poolhus.

Man bedömer att svenska prefabricerade trähus / husbyggsatser skulle stå sig mycket väl i jämförelse med det befintliga utbudet på denna marknad som har en hög prisbild. Man söker därför intresserade svenska leverantörer som skulle vilja etablera sig på denna marknad och som kan tänka sig en flerårig etableringsstrategi.

Som ett första steg skulle man sommaren 2016 kunna förmedla en byggnad av typ gästhus eller poolhus. Det finns även en möjlighet att ställa ut bygganden i ett parkområde på Manhattan under maj månad innan det flyttas den till slutkund i New Hamton. Även för husbyggsatserna är möjligheterna goda och stor potential att kombinera marknadsföring/försäljning med upplevelsepaket.

Kontaktperson: Andrew Reice NRM Management Associates Mobil: 073 700 37 05 E-post: andrew.reice@nrmmanagement.com

Läs mer på: http://swedishculinarysummer.com/press