2018-09-28

Vill du utveckla dina affärer med Kanada?

Den 26 oktober håller Business Sweden ett lunchseminarium på Träcentrum i Nässjö om exportmöjligheter till Kanada med inriktning mot träindustrin.

Sverige och Kanada har en stark handelsrelation, båda länderna är mycket industrialiserade, tekniskt avancerade och strävar efter att balansera handel med samvete. Båda länderna åtnjuter många kulturella likheter och gemensamma värderingar. Det nya frihandelsavtalet CETA mellan Kanada och EU har dessutom gjort handel lättare mellan länderna.

Den kanadensiska regeringen satsar stort på infrastruktur och de senaste åren har efterfrågan på träbyggnation ökat. Ny byggteknologi, ändrade regler för träbygge, samt ett större intresse för miljövänligt byggmaterial har gjort att trähus blivit alltmer efterfrågade.

Kanada är världens största exportör av träprodukter, men har påverkats av de globala utmaningar som har skett de senaste åren. För att möta dessa utmaningar genomgår skogsindustrin nu en transformation där efterfrågan av mer avancerad teknologi och digitalisering har ökat.

Anmälan
Anmäl dig till Mattias Viktorsson, mattias.viktorsson@ri.se senast den 23 oktober. Evenemanget är kostnadsfritt, lunch ingår.

Agenda
• Introduktion till Business Sweden
• Allmän information om Kanada
• Våra fokusområden
• CETA frihandelsavtal
• Business Climate Survey
• Trender inom skogsindustrin
• Trender inom träbyggnation
• Business Swedens tjänster

Smart Housing Smålands temagrupp export arrangerar seminariet tillsammans med Business Sweden, Almi, EEN, RISE, Träcentrum, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Sveriges träbyggnadskansli och TMF.