2016-03-08

Vill du vara med i företagsforskarskolan ProWOOD+

Nu startar en ny omgång av företagsforskarskolan ProWOOD, ProWOOD+, som söker företag och doktorander som vill vara med och skapa framtidens träindustri.

Företagsvinkeln
Ditt företag kan få hjälp av en doktorand med frågor kring industriell produktframtagning inom träindustrin.

Du formulerar en frågeställning som är viktig för ditt företags utveckling tillsammans med akademin.

Under processen får du en arena för utveckling, samarbeten och spridning av kunskap.

Doktorandvinkeln
Här får du möjlighet att jobba med tillämpad forskning inom trärelaterad industri och industriella processer.

Du ingår i en forskarmiljö med flera doktorander som arbetar med olika teman och kan lära från varandra där du får fördjupade insikter och ett bra nätverk.

Mer om hur du deltar
Här kan du ladda hem ett informationsblad om ProWOOD där du kan läsa hur du gör för att delta.