2020-10-09

Vill du vara med i temagrupp Brand?

Nu startar Smart Housing Smålands temagrupp inom ämnet brand upp igen. Joakim Norén, forskare på Träbyggande på RISE, fortsätter att vara temagruppsledare, men kommer att ha med Lars Boström som sidekick, i egenskap av expert från Brandteknik på RISE.

Än är inget datum satt, men under hösten kommer det första (webbaserade) mötet att genomföras.

– Vi håller på att planerar för upplägget och tankarna rör sig bland annat om säkerheten i trähus, vilka risker det finns och hur man kan säkerställa dessa risker. Det finns mycket man kan göra, särskilt   när det gäller verifiering av olika brandtekniska lösningar, säger Joakim Norén, RISE.

Lars Boström, forsknings- och affärsutvecklare på brandteknik på RISE, vill också att temagruppen utnyttjar den expertis som finns i övriga delar av landet, och från andra projekt utanför Smart Housing Småland. Han har många kopplingar till samarbeten såväl europeiska som i övriga världen gällande brandsäkerhet.

– Vi har goda förutsättningar för att samverka och lära oss av varandra, så att vi inte behöver uppfinna hjulet flera gånger! säger Lars Boström.

Provning och certifiering för säkert byggande

Tidigare har temagrupp Brand haft besök av både räddningstjänst och försäkringsbolag som har berättat om sin syn på säkerhet i trähus. Enligt Joakim Norén anser försäkringsbranschen att trähus uppfyller personsäkerheten, men att det finns problem med utförandet som påverkar egendomsskyddet.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med den frågan och att samla relevanta aktörer – men vilka det blir beror på vilka som är med i temagruppen och vad de önskar.

Lars Boström ser att just provning och certifiering är ett av flera viktiga ämnen att lyfta:

– Det finns stora behov av utbildning i alla nivåer. Hur mycket kan en snickare avvika från en ritning och det fortfarande är okej? Har konstruktörerna tillräcklig kunskap om sina mjukvaruprogram, och kan de själva utvärdera om programmen är lämpliga? Vi har också ett stort kapitel att prata om när det handlar om kontroll – för hur säkerställer vi att det som har byggts följer såväl ritningar som regler och krav?

Som skräckexempel nämner han branden i Grenfell Tower i London 2017, där 72 personer miste livet:

– Det konstaterades att huset inte följde byggreglerna, man använde olämpliga material och kontrollen var bristfällig. Men åtgärderna som blev handlade inte om dessa problem eller om att öka kontrollen. Istället så förbjöds brännbara material i byggnader över 18 m, vilket nu kan minskas ytterligare till 11 m, en enkel och politiskt snabb lösning!

Lars Boström menar att den risken finns i andra länder också, om vi inte har system för kontroll på plats.

Anmäl dig till temagruppen

Är du intresserad av att vara med i Smart Housing Smålands temagrupp Brand, kontakta då Joakim Norén: joakim.noren@ri.se eller tel. 010 – 516 62 15. Temagruppens träffar kommer också att annonseras på Smart Housing Smålands hemsida.