2015-01-19

Vill du vara med och bygga innovationsmiljön Smart Housing Småland?

Om du har en idé till ett forsknings- och innovationsprojekt som stödjer Smart Housing Smålands vision så kan vi kanske hjälpa till att delfinansiera arbetet med ansökan till extern forskningsfinansiär.

Läs mera på sidan medverka.