2019-11-11

Vill ni att byggstudenter gör examensarbete hos er?

Har ni någonting ni vill få studerat och utrett i detalj, samtidigt som ni ges möjlighet att lära känna eventuella framtida kollegor bättre? Då är ett examensarbete hos er en god idé!

”Exjobbet” är en form av examinerande slutprov i studenternas utbildning. Det ger företag och studenter möjlighet att få kontakt och lära känna varandra.

Ett examensarbete ska ha en inriktning som passar väl ihop med den utbildning studenten läst. Vid fakulteten för teknik, institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet, finns två treåriga program där studenter utbildar sig till byggnadsingenjörer och byggnadsutformare. Som påbyggnad på mastersnivå finns en utbildning inriktad på konstruktionsteknik.

Under examensarbetet arbetar studenterna oftast i grupper om två. Varje grupp har en universitetslärare som akademisk handledare. Det är denna handledare som ansvarar för att arbetet når en vetenskaplig höjd och som ska ge studenterna stöd i sin skrivprocess. Näringslivet står för uppslag och verkliga idéer. Hur mycket tid en handledare från näringslivet stöttar i processen är mycket varierande.

Examensarbeten på bygginstitutionens treåriga program (byggnadsingenjörer och byggnadsutformare) startar den 23 mars och avslutas med presentationer 1 – 2 juni 2020.

Var med på byggardagen 27 november
Under hösten startar studenternas planering av examensarbetena. Hur når ni som företag studenterna – de framtida medarbetarna – och hur hittar ni de studenterna som vill jobba hos just er? Kom på Byggardagen onsdagen den 27 november.

Detta är en arbetsmarknadsdag där företag ges möjlighet att ha en monter och presentera sitt företag, mingla med studenter och skapa framtida kontakter. Ett bra tillfälle att diskutera praktik, examensarbete och skaffa kontakter.

Preliminärt program:
Föreläsning: IKEA-salen, hus M, Linnéuniversitetet Växjö
09.15-11.00 Temat i år är: Kalmar vs Växjö
Våra stadsarkitekter deltar.

Mässa i hus M 11.00 – 13.30 utställning/mässa

Har du en exjobbsidé du vill presentera?
Om ni vill vara med och presentera exjobbsidéer på Byggardagens eftermiddag, kontakta Jan Oscarsson på mail jan.oscarsson@lnu.se eller på telefon 0470-767864 senast den 20 november.

Studenterna ska den 6 februari 2020 ha anmält vilket examensarbete de ska arbeta med.

Ett förslag brukar kunna formuleras på maximalt en sida och innehållet kan vara följande:

  • Info kring ert exjobbsförslag, bakgrunden.
  • Vad ni vill få ut; syfte & mål.
  • Hur ni vill att arbetet ska utföras; era tankar om till exempel beräkningsprogram, mätningar, intervjuer eller liknande.
  • Berätta något om ert företag/organisation.
  • Vem som är kontaktperson och hur ni vill bli kontaktade?
  • Infoga gärna en bild.