2017-10-12

Villaägares tankar kring energirenovering

Förra året beviljades “One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses”, en Kamprad-ansökan som SHS bidrog med såddfinansiering till. Vi kontaktade professor Krushna Mahapatra på Linnéuniversitetet som är projektledare för att se vad som hänt sedan sist.

INNOVATE ger internationella insikter om konceptet one-stop-shop
– Vårt projekt har fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt, berättade Krushna Mahapatra.

– Linneuniversitetet fick inbjudan att delta i en Horizon 2020-ansökan ”INNOVATE” som syftar till att undersöka one-stop-shop konceptet i olika länder i Europa. Projektet fick beviljat för perioden 2017-2020.

Målet här är göra det möjligt att genomföra energieffektiva ombyggnader av privata hus som sparar minst 50 procent energi runt om i Europa. Detta ska ske genom att man utvecklar och lanserar integrerade paket för energieffektivisering riktade mot husägare.

På Linnéuniversitetet hemsida här kan du läsa mer om projektet.

Vad vill villaägarna? – stora undersökningar
– Våren 2017 genomförde vi två webenkätundersökningar riktade mot villaägare, för att förstå deras kunskap, attityd och intresse för energirenovering och one-stop-shop konceptet. I den första undersökningen skickade Länsförsäkring Kronoberg webenkäten till deras ca 8 000 villakunder och ca 970 svarade.

– I den andra undersökningen som genomfördes i samarbete med föreningen Villaägarna, skickades enkäten till villaägare i hela Sverige. Webbenkäten skickades till ca 130 000 av Villaägarnas medlemmar och mer än 12 000 svarade, konstaterade Krushna Mahapatra.

Dataanalys pågår av svaren. Några preliminära resultat från ett öppet seminarium som hölls i början av oktober kan dock presenteras här.

Om villaägarnas intresse och attityder till energirenovering i Kronoberg

 • De flesta renoveringar utförs på grund av utseende eller komfort.
 • Energirenovering görs främst av välbärgade människor, intresserade av energiförbrukning, som bor i äldre hus.
 • Unga, miljöintresserade människor som bor i äldre hus är de som troligen kommer att energirenovera i framtiden.
 • Endast en liten del av de svarande är mycket intresserade av one-stop-shop-företag. Personerna är yngre, ogifta med ett starkt intresse för miljön och energifrågor.
 • Garantier kring kostnader/fördelar, tid och arbetskvalitet är de viktigaste frågorna för ett one-stop-shop-företag.


Resultat från den nationella enkäten om energirenovering av enfamiljhus

NUTID:

 • Husägare har mest renoverat sina kök, badrum och uppvärmningssystem.
 • Ägarna är generellt nöjda med sina hus och inomhusklimat.
 • Den mesta renoveringen har skett på grund av husets ålder, estetiska- eller komfortskäl.
 • Sänkning av energi- och underhållskostnader har inte varit något starkt motiv för renovering.
 • Det mesta renoveringsarbetet har husägaren och olika företag de anlitat gjort.
 • Ägarna är nöjda med kostnaden för renoveringsarbetet.

FRAMTID:

 • Till 2020 planerar majoriteten av husägarna att göra någon slags renovering.
 • Ägare, oavsett ålder, är villiga att renovera de flesta delar av sina hus.
 • Rika människor är mer villiga att renovera.
 • Husägare som har mycket gamla hus (byggda före 1930) eller byggda mellan 1961-1980 är mer villiga att renovera i framtiden.
 • Kök, badrum och tak är det man oftast planerar att renovera.
 • Reduktion av energikostnad är det viktigaste motivet för renovering.
 • Intresse för ett komplett renoveringspaket intresserar en liten del av de svarande.


Kontaktperson
: professor Krushna Mahapatra på Linnéuniversitetet, Krushna Mahapatra, krushna.mahapatra@lnu.se, 0470 76 78 13