2019-12-17

Visualisering av smarta fönster i samverkan med Visual Sweden

Smart Housing Småland har i samarbete med ett annat Vinnväxt-initiativ, Visual Sweden, visualiserat hur smarta fönster fungerar.

Visual Sweden är ett innovationsinitiativ inriktat på visualisering och bildanalys, med bas i Östergötland. Tillämpningarna finns bland annat inom industri, medicin, samhällsbyggnad, säkerhet och hållbarhet. Bakom initiativet står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och ett större antal företag, myndigheter, verk och institut i regionen.

Visualiseringen av smarta fönster är ett fint exempel på samarbete, där Smart Housing Småland i tillsammans med Visual Sweden-företaget RaySpace och fönsterföretaget Chromogenics har utvecklat en VR-baserad demonstrator. Med VR-teknik kan användaren få hjälp att smarta fönster och klassiska markiser.

Läs mer om projektet här.

För mer information, kontakta:

Mikael Ludvigsson, processledare Smart Housing Småland:

telefon 010 – 516 63 54, mail mikael.ludvigsson@ri.se