2018-10-03

VR gör att du hör skillnaden med ljudisolerande fönster innan huset är byggt

Hur förklarar man effekten av att installera ett ljudisolerande fönster för en potentiell kund? De som lever i huset kommer att påverkas av ljudet utanför varje dag och det är därför viktigt att kunna få en uppfattning om hur mycket ljuddämpning och avstånd minskar buller inomhus innan huset är byggt.

Det är näst intill omöjligt att kunna beskriva eller få en uppfattning av hur olika externa ljudkällor (som trafikljud, gräsklippare, stegljud) och val av byggmaterial och -komponenter påverkar ljudmiljön inomhus.

I SHS-projektet ”Auralisrering i VR för trähustillverkning” skapar man verktyg för att virtuellt beskriva ljudupplevelser.

Nu kommer VR med ljud
De senaste åren har Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) gjort stora framsteg då tekniken har mognat och blivit tillgänglig. Nu kan man också simulera ljud för att återge extremt naturtrogna, riktade ljud. Detta ger helt nya möjligheter att skapa en helhetsupplevelse genom att kombinera synintrycken i VR- och AR med ljudtekniken HRTF (Head-related transfer function).

Verktyg skapas för att simulera verkliga ljud
I projektet ska man ta fram ett verktyg som kommer kunna användas för produkter där det är viktigt att ta hänsyn till buller innan konstruktion. Ett simuleringsverktyg skapas som kan användas för att få en realistisk och verklighetstrogen ljudbild, inklusive riktning och reflektion.

Verktyget kommer att kunna användas för att underlätta planering av husbygget genom att interaktivt kunna välja och uppleva effekten på ljudbilden av husplacering, byggmaterial och ljudmiljöer. Målet är att skapa ett komplett verktyg för användning vid utbildning, utveckling och för att underlätta kundens val innan huset byggs.

Genomförande
Tanken är att spela in ljud med hjälp av ett modellhuvud med mikrofoner i öronen (bineural sound), först utan någon barriär, sedan med OBOS olika varianter av vägglösningar och fönsterlösningar som barriärer med varierat avstånd. Dessa ljud används senare i HRTF-simuleringar för att få en verklighetstrogen ljudbild som ändras efter var du står och från vilken riktning ljudet kommer ifrån.

Projektledare: Henrik Karlsson, RISE Glas, Henrik.u.karlsson@ri.se, 010-516 63 70
Partners: RISE (akustik, interaktivitet, glas och digitalisering), OBOS och Tengbom

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6 här.