2021-11-04

Webbinar inom förstudien Stationssamhälle 2.0 med 5 kommuner och RISE medarbetare

Hur smälter en mindre kommun samman hållbarhetsarbetet, byggandet och mobilitet runt ett stationsläge idag och imorgon? Det är en enkel frågeställning till vad förstudien Stationssamhälle 2.0 arbetar med i höst.

Det är de småländska kommunerna Vaggeryd, Alvesta, Lessebo, Emmaboda och Hultsfred som deltar med tjänstepersoner från samhällsbyggande- och hållbarhetsområdet. I oktober genomfördes de sista intervjuerna med kommunerna för att få ett utgångsläge hur de bland annat förbereder sig på utvecklingen av ett stationsläge i kommunen och hur de generellt arbetar med hållbarhetsfrågorna.

Den 27 oktober genomförde Smart Housing Småland ett webbinarium där intervjuerna summerades till ett antal teman inom Samhällsbyggande och Hållbarhet. Därefter diskuterade en mix av kommunrepresentanter några av frågeställningarna samt utbytte erfarenheter och goda exempel i tre gruppdiskussioner.

Intressanta frågeställningar som kom upp var bland annat;

  • Hur skapar vi en rörelse av människor även mellan tåg och bussavgångar så det inte blir en otrygg
    och död stationsyta?
  • Hur kan vi utbilda politiska företrädare för att de kontinuerligt inkluderar hållbarhetsaspekter
    när de beslutar om samhällsbyggnationer?
  • Vad är egentligen möjligt att bygga nära ett järnvägsområde och som klarar buller och vibrationer?

Annat som sades var även att ”Vi vill gärna ha fler möten och lära av varandra och andra mindre kommuner utanför vår egen region/län”.

Förstudien blir en grund för den ansökan som är lämnad till Energimyndighetens utlysning om resurseffektivitet med förhoppning om stöd 2022–2024.

Kommunerna fick även en kort presentation av RISE mobilitetsavdelning som erbjuder deltagande i en parallell förstudie för stationssamhällen där de söker medel från Trafikverket för att analysera behov och föreslå befintliga lösningar på kompletterande mobilitet till bil och buss/tåg som redan finns idag.  Allt i syfte att minska användandet av fossila bränslen i lokala transporter.

 

Ovan bild: Serneke och Semrén&Månsson

Läs även artikeln ”Stationssamhälle 2.0 – så kan våra klassiska järnvägsorter ta plats ”på tåget” mot Parisavtalet och Agenda 2030″